ZWCAD
v stavitežstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabužky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

Základné objekty
Výber objektov
Vymaž, Kopie, Posun
Ekvid, Rozlož
Prodluž, Ořež
Príklady
Protáhni
Zrcadli
Pole
Otoč, Kěřítko
Zaobli, Zkos
Uzlové body
Přímka, Polygon
Oblouk, Bod
Meranie

3. Príkazy na kreslenie a úpravy objektov

V tejto kapitole si ukážeme príkazy programu ZWCAD na kreslenie a úpravy objektov.


obr. 3-1


obr. 3-2

Pri zadávaní príkazov do príkazového riadku aj v lokalizovanej verzii programu ZWCAD zadávame anglické názvy príkazov, alebo ich skratky.
 

Práca s pomocníkmi programu ZWCAD

Pomocník /Nápověda/

  1. Spustite príkaz
  2. Stlačte tlačidlo F1
  3. V okne Nalezená témata si zobrazte Titul

Výukové videa

  1. Menu - Nápověda - Výukové videa - karta Vyhledávat - Zadejte hledané klíčové slovo: plot
  2. Názvy videí ktoré obsahujú kžúčové slová sú zvýraznené na modro.
  3. Tlačidlom PLAY spustite video.

Zoznam príkazov programu ZWCAD nájdete v F1 Nápověda - karta Rejstřík.

spä


Štefan Fulmek  ZWCAD v stavitežstve