ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

6. Tabuľky a rozpisky

Na vkladanie rôznych typov objektov do výkresov nám ZWCAD ponúka využiť funkciu OLE /Menu - Vložit - - Pracovný hárok programu Microsoft Office Excel/ pomocou ktorej môžeme vytvoriť tabuľku v tabuľkovom editore a vložiť ju do výkresu. Popis možností funkcie OLE prekračuje rozsah a cieľ učebnice. Tabuľku miestností vytvorenú v programe MS Excel a vloženú do výkresu pomocou funkcie OLE znázorňuje obr. 6-1.


obr. 6-1


Vytvorenie tabuľky pomocou príkazu Pole

 1. Príkazom Obdélník nakreslite jednu bunku tabuľky /alebo skupinu buniek/.
 2. Spustite príkaz Pole , nastavte Obdélníkové pole, 4 riadky, 3 stĺpce.
 3. Klepnite na tlačidlo Vybrat objekty a vyberte bunku.
 4. Medzery medzi riadkami a stĺpcami zadajte veľkým tlačidlom /obr. 39-5/ uchytením ľavého dolného a pravého horného rohu bunky.
 5. Tlačidlom Náhled skontrolujte výsledok.
 6. Tlačidlom OK ukončite príkaz.
 7. Príkazom Rozlož Rozložte tabuľku na samostatné objekty a upravte pomocou uzlových bodov.

Výber uzlových bodov pre úpravy tabuľky:

Zlúčenie buniek


obr. 6-2
Zmena výšky riadku

obr. 6-3
Zmena šírky stĺpca


obr. 6-4

Postup pri tvorbe tabuľky miestností obytnej bunky, pomocou už známych príkazov pre kreslenie a úpravy objektov Odstavcový text , Obdélník a Úsečka obr. 6-5 si ukážeme v príklade 30.


Príklad 30

Vytvorte tabuľku miestností obytnej bunky podľa obr. 6-5 pomocou príkazov pre kreslenie a úpravy objektov programu ZWCAD.

obr. 6-5

 1. Otvorte výkres pr30.dwg a nastavte štandardné prostredie.
 2. Popis tabuľky - spustite príkaz Odstavcový text a zadajte dva body vo výkrese vymedzujúce priestor pre tabuľku miestností.
 3. Na paneli Formátování textu nastavte parametre formátovania prvého riadku obr. 52-2, zadajte text a tlačidlom Enter prejdite na druhý riadok.
  /Na zadanie štvorcových jednotiek použite tlačidlo Symbol - Horní index na paneli Formátování textu./
 4. Nastavte parametre formátovania pre ostatné riadky obr. 52-1 a zadajte text do riadkov tabuľky. Polohu textu nastavte klávesom medzerník. Vo väčších tabuľkách nastavujeme pozíciu textu pomocou tlačidiel pre zarovnanie textu /obr. 52-1/, tabulátormi a zarážkami na pravítku /obr. 6-6/.


  obr. 6-6

  Stlačením klávesy Enter na konci riadku zostanú pozície tabulátorov zachované aj v ďalšom riadku. Vo väčších tabuľkách sú úpravy odstavcového textu efektívnejšie ako úpravy riadkového textu. 
 5. Ukončite príkaz Odstavcový text tlačidlom OK na paneli Formátování textu /obr. 52-2/.
 6. Rámik a mriežka tabuľky - spustite príkaz Obdélník a nakreslite rámik tabuľky.
 7. Skontrolujte či nastavenie uchopenia objektov Nejblíže je aktívne /Menu - Nástroje - Nastavení kreslení...- karta Uchopení objektů - Nejblíže/.
 8. Spustite príkaz Úsečka a nakreslite mriežku tabuľky. /Využite uchopovanie koncových bodov úsečiek a opakovanie príkazu medzerníkom./
 9. Úpravy tabuľky - zmenu šírky stĺpcov a výšky riadkov môžeme upraviť najrýchlejšie pomocou uzlových bodov /kapitola 3.12/. Správny výber uzlových bodov pri úprave tabuľky znázorňujú obr. 6-2,3,4.
 10. Porovnajte výsledok s obr. 6-5 a uložte súbor.


 Preštudujte

Ďalšie možnosti použitia tlačidla Symbol - Další...


obr. 6-7


Zadanie úlohy

 • Vytvorte tabuľku pomocou príkazu Pole a upravte pomocou uzlových bodov.
 • Doplňte tabuľku obr. 6-5:
  • O položku Obvod miestností /údaje získajte pomocou príkazu Plocha /.
  • O ďalšie miestnosti a údaje doplňte pomocou odstavcového textu.
  • Precvičte si úpravy textu pomocou tabulátorov, zarážok na pravítku obr. 6-6 a tlačidiel pre zarovnanie textu obr. 52-1.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve