ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

Tlač - Model
Tlač - Layout
Vykresľovacie štýly
Publikovanie výkresu

10 Tlač


V tejto kapitole sa zoznámime s možnosťami tlače a publikovania výkresu v programe ZWCAD. Naučíme sa rýchlo vytlačiť výkres na bežnej kancelárskej tlačiarni, pripraviť tlačovú zostavu pre ploter /grafický zapisovač/ a publikovať projekt v internete.

ZWCAD nám ponúka dva spôsoby tlače, tlač z modelového a tlač z výkresového priestoru. V modelovom priestore výkres vytvárame a doposiaľ sme zatiaľ celý čas pracovali v modelovom priestore. Z modelového priestoru môžeme výkres vytlačiť tak, ako ho vidíme na obrazovke a princíp tlače je podobný ako tlač z iných programov obr. 101-2.

Výkresový priestor je určený k príprave zložitejších výkresov pre tlač a ponúka viac možností nastavení ako tlač z modelového priestoru. Vo výkresovom priestore si môžeme pripraviť v jednom súbore ľubovoľný počet rozvrhnutí výkresu /Layout/ a na každý z nich umiestniť rôzne výrezy /časti/ výkresu. Na jednom rozvrhnutí môže byť umiestnený napríklad rez a niekoľko jeho detailov v rôznych mierkach. Obsah všetkých výrezov je stále aktuálny, lebo zmeny výkresu v modelovom priestore sa ihneď premietnu vo všetkých výrezoch vo výkresovom priestore. Do každého rozvrhnutia môžeme dokresľovať ďalšie objekty nezávislé na obsahu modelového priestoru. Na jednotlivé rozvrhnutia /Layout/ môžeme napríklad dokresliť rozpisky, razítko, rámčeky apod. Pomocou tlače z výkresového priestoru dokážeme pripraviť na tlač aj veľmi zložité tlačové zostavy. Všetky pripravené rozvrhnutia /Layout/ zostanú uložené a môžeme ich tlačiť opakovane obr. 102-1.

Najskôr sa zameriame na tlač z modelového priestoru. Základné nastavenia pre tlač z modelového aj výkresového priestoru sú rovnaké. 

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve