ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

10.1 Tlač z modelového priestoru

Modelový priestor je určený pre tvorbu výkresov, ale pre jednoduchšie výkresy je tlač z modelového priestoru jednoduchšia a rýchlejšia. Pri tlači z modelového priestoru môžeme vytlačiť objekty zobrazené na obrazovke, celý výkres, alebo len jeho časť.

Pred samotnou tlačou je vhodné skontrolovať tlačiareň a pripraviť výkres pre tlač:

 • Skontrolovať v systéme aktuálne zariadenie pre tlač.
 • Zobraziť požadovanú časť výkresu na obrazovke.
 • Vypnúť hladiny, ktoré nechceme tlačiť.

Postup pri tlači z modelového priestoru:

 1. Klepnite na ikonu Tisk na štandardnom paneli nástrojov. Otvorí sa dialógové okno Tisk - Model.
 2. Časť Tiskárna/plotr:
  • V rozbaľovacej ponuke Název: vyberte svoju tlačiareň. Ponuka obsahuje všetky systémové tlačiarne nainštalované vo vašom počítači a uložené nastavenia tlačiarní - názvy s príponou .pc3. /Ak nemáte tlačiareň, vyberte ZWCAD Virtual Eps Plotter 1.0./
  • V rozbaľovacej ponuke Papíru: vyberte formát papieru na ktorý budete tlačiť /A4/.
  • Zvoľte počet kópií.
  • Schématický náhľad znázorňuje formát papiera, šrafy tlačiteľnú plochu. Ak sa na okraji formátu zobrazuje červená čiara, celý výkres na zvolený formát papiera nevojde.
  • Skontrolujte či nastavenie jednotiek je v milimetroch.
 3. Časť Orientace výkresu:
  • Budeme tlačiť Na výšku.
 4. Časť Co vykreslit:
  • Okno - umožňuje dvoma bodmi zadať časť výkresu, ktorá sa má vykresliť. Tlačidlom Okno môžeme v tomto režime zlý výber okna napraviť.
  • Meze - vykreslí časť výkresu definovanú medzami výkresu /Menu - Formát - Meze výkresu/.
  • Limity - vykreslí všetky nakreslené objekty vo nýkrese.
  • Zobrazení - vykreslí aktuálny obsah obrazovky /kresliacej plochy/.
 5. Časť Měřítko Tisku:
  • Přizpůsobit do plochy - umožňuje výber maximálne zväčšiť do tlačiteľnej plochy papiera pre tlač náhľadov, pri ktorých nepotrebujeme tlačiť v presnej mierke.
  • Měřítko - Ak potrebujeme tlačiť v presnej mierke zrušíme začiarknutie voľby Přizpůsobit do plochy a v rozbaľovacej ponuke Měřítko zvolíme požadovanú mierku. Ak sa v ponuke nenachádza, zadajte mierku v tvare napríklad 1 mm = 5 jednotiek pre mierku 1:5.
 6. Časť Odsazení tisku:
  • Možnosť Centrovať výkres sa odporúča štandardne začiarknť.
 7. Časť Tabulka stylu vykreslování - určuje spôsob vykresľovania farieb, hrúbky a typu čiar:
  • Žádný - výkres sa vykreslí vo farbách nastavených vo výkrese /voľba pre farebnú tlačiareň/.
  • Monochrome - čiernobiela tlač /štandardná voľba pre čiernobielu tlač/.
  • Grayscale - výkres sa vykreslí v odtieňoch sivej farby.
 8. Tlačidlo Náhled.. - klepnutím na tlačidlo sa zobrazí výkres pred tlačou v detailnom náhľade. Späť do dialógu sa môžeme vrátiť tlačidlom Esc, alebo pomocou ikony Konec v okne náhľadu.
 9. Tlačidlo OK - klepnutím na tlačidlo ukončíme nastavovanie parametrov tlače a výkres sa vytlačí.

 
Príklad 38 - tlač z modelového priestoru

Vytlačte výkres obytnej bunky bez tabuľky miestností v maximálnej veľkosti na papier formátu A4.

 1. Otvorte výkres pr38.dwg a nastavte štandardné prostredie.
 2. Vypnite hladinu Elektrorozvody, nebudeme ju tlačiť a skontrolujte či všetky ostatné hladiny sú zapnuté /kapitola 4/.
 3. Klepnite na ikonu Tisk na štandardnom paneli nástrojov a v dialógovom okne Tisk - Model nastavte parametre podľa obr. 101-1


  obr. 101-1
   
 4. Klepnite na tlačidlo Náhled.. zobrazí sa náhľad na výkres pred tlačou.
 5. Klávesom Esc sa vráťte späť do dialógu a keď ste s nastavením spokojní, ukončite dialóg tlačidlom OK a výkres sa vytlačí obr. 101-2.


  obr. 101-2
   
 6. Nastavenie parametrov tlače uložte v časti dialógu Nastavení stránky. Klepnite na tlačidlo Nový a v ďalšom okne zadajte názov a potvrďte tlačidlom OK. Parametre tlače sa uložia a môžete ich použiť pri tlači ďalších výkresov. Ak jeden výkres tlačíme s rôznymi nastaveniami, všetky môžeme uložiť a neskôr sa k nim rýchlo vrátiť obr. 101-3.


  obr. 101-3


 Preštudujte

Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Vykreslení a publikace výkresů - Přehled rozvržení.
Menu - Nápověda - Výukové videá - Create Layouts.Plot and Publish Drawings - Plot Drawings - PLAY.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve