ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

Spustenie
Nastavenie
Nový výkres
Uloženie výkresu

1. Úvod do práce v programe ZWCAD

Úlohou študijného materiálu nie je suplovať manuál ZWCAD. Chceme Vám na príklade tvorby konštrukčnej dokumentácie jednoduchej stavby ukázať ako postupovať, aby ste sa v programe ZWCAD naučili pracovať rýchlo a efektívne.
Na dosiahnutie tohto cieľa a skrátenie rozsahu študijného materiálu budeme využívať:

  1.  - Naštudujte
  2.  - Príklad
  3.  - Cvičenie
  4. - Poznámka
  5. - Postup riešenia
  6. - Výukové video
  7.  - Nápoveda
  8. - Manuál
  9.  - Študijný materiál VUT
  10. - Odkaz

K štúdiu základov programu ZWCAD budete potrebovať PC s výkonom procesora min. 1GHz, kapacitou operačnej pamäte min. 512 MB, túto Učebnicu ZWCAD v staviteľstve a internetové pripojenie /nie je podmienkou/.

Učebnica obsahuje kompletný študijný materiál pre štúdium základov programu ZWCAD. Učivo je rozdelené do 13 tematických celkov. Obsahuje 37 riešených príkladov postupu tvorby konštrukčnej dokumentácie jednoduchej stavby a množstvo odkazov na študijné materiály pre zdokonalenie a zefektívnenie práce v programe ZWCAD.

Cieľom študijného materiálu je ukázať cesty riešenia problému, zaujať novými formami a neodradiť rozsahom, rýchlo pomôcť cieleným odkazom ako problém riešia iní, sprístupniť to, čo už je vymyslené a dobré a upozorniť na slepé uličky.

Začnite s nápoveďou a výukovými videami programu ZWCAD. Je to najspoľahlivejšia cesta a máte ju pri kreslení vždy poruke. Pokračujte odkazmi na študijné materiály . Stručný popis postupu riešenia príkladov upresňujú flash videá . Pracovať v programe ZWCAD sa však naučíte len kreslením a praktickým cvičením . Spoločnosť TECHSOFT s.r.o. všetkým svojim užívateľom programu ZWCAD  neustále poskytuje nadštandardnú podporu .

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve