ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

2.3 Spôsoby zadávania objektov

Zadávanie súradníc pri kreslení by bolo zdĺhavé a prácne, preto sa na zjednodušenie zadávania rozmerov používajú


Kresliace pomôcky

Štandardné nastavenie funkcií

obr. 23-1

  1. Krokovanie kurzora tlačidlo KROK
  2. Zobraziť raster tlačidlo RASTER
  3. Ortogonálne kreslenie tlačidlo ORTO
  4. Polárne trasovanie tlačidlo POLÁR
  5. Uchopenie objektov tlačidlo UCHOP
  6. Trasovanie uchopenia objektov tlačidlo OTRAS
  7. Zobrazenie hrúbky čiary tlačidlo TLČ
  8. Prepínač režimu výrezu tlačidlo MODEL
  9. Zapnutie/vypnutie tabletu tlačidlo TABLET
  10. Dynamické zadávanie tlačidlo DYN

Tlačidlá kresliacich pomôcok obr.17 sa nachádzajú v stavovom riadku .


Mierka a jednotky pri zadávaní objektov

V programe ZWCAD kreslíme všetky objekty v skutočných rozmeroch 1:1, mierkou sa budeme zaoberať až pri tlači výkresu. Veľkosť kresliacej plochy nie je obmedzená. V staviteľstve budeme používať jednotku milimetre, bez desatinných miest.


 Preštudujte

F1 Nápověda - vyhledat - Precision Tools and the Properties of drawing.
Výběr příkazů str. 24
Kreslicí pomůcky

späť


 

Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve