ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

ZWCAD je vynikajúci spoľahlivý CAD pre 2D a 3D návrh, konštrukciu a výrobu určený pre všetky technické profesie s bezkonkurenčnou kompatibilitou s AutoCAD® a Windows® OS.
V staviteľstve sa ZWCAD používa v odboroch pozemného staviteľstva, architektúry, geodézie, inžinierskych a vodohospodárskych stavieb. Používajú ho tiež všetky súvisiace špecializované profesie /technické zabezpečenie budov, elektroinštalácie apod./

Program ZWCAD sa vyvíja veľmi rýchlo. Najnovšia verzia programu rozšírená o novú intuitívnu technológiu bonzai 3D na modelovanie v priestore rozširuje možnosti a použitie programu ZWCAD nie len na školách, ale aj v praxi.

Cieľom študijného materiálu nie je prezentovať čo ZWCAD dokáže, ale ukázať ako začať a čo najrýchlejšie postupovať.

Úlohou učebnice je naučiť budúcich projektantov a konštruktérov v čo najkratšom čase základy práce v programoch CAD na praktickej ukážke postupu tvorby konštrukčnej dokumentácie jednoduchej stavby. Čitateľ získa základné teoretické a praktické vedomosti s prácou v programe ZWCAD a naučí sa samostatne vytvárať, upravovať a tlačiť stavebné výkresy.

Predpokladom rýchlosti dosiahnutia tohto cieľa je znalosť práce s operačným systémom Windows.

Výukový materiál sa zaoberá možnosťami kreslenia, úpravami výkresov, vytváraním popisov, kótovaním, šrafovaním, prácou s blokmi, tlačou a publikovaním výkresov a prácou v tíme.

ZWCAD - alternatíva AutoCADu.


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve