ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

7.4 Kóty kružníc a oblúkov

V programe ZWCAD môžeme pri kótovaní kružníc kótovať ich polomer a priemer. Pri kótovaní oblúkov ich dĺžku. 


Kóta polomeru , priemeru a dĺžky oblúka .

Postup pri vytváraní kót polomeru, priemeru a oblúka je takmer rovnaký:

 1. Skontrolujte aktuálny kótovací štýl na palete nástrojov Kóty, alebo Styly.
  Skontrolujte nastavenie výnimky pre kótovanie polomeru a priemeru /kapitola 7.1. Nastavenie výnimky kótovacieho štýlu obr. 71-13/.
 2. Spustite príkaz Rádius , Průměr alebo Oblouk na paneli nástrojov Kóty.
 3. Na výzvu Vybrat oblouk nebo kružnici klepnutím do bodu 1 obr. 74-1 označíme oblúk alebo kružnicu.

  obr. 74-1.
   
 4. Pri posune myši sa kóta vykresľuje. Klepnutím do bodu 2 obr. 74-1 určíme polohu textu kóty.
 5. Kóta sa vykreslí a príkaz sa ukončí.


 Preštudujte

Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Kóty a tolerance - Tvorba kót poloměrů.

Výukové videá: Menu - Nápověda - Výukové videa - karta Obsah - Movies - Dimensions:

 • Create Radial Dimensions
 • Creates Diameter Dimensions
 • Creates Arc Length Dimension


Zadanie úlohy

Vyskúšajte si kótovanie kružníc a oblúkov /obr. 74-1/.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve