TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Dokumentace nadstavby ST
(Dokumentaci upravila společnost TECHSOFT s.r.o.)


6.Pomůcky

6.1 Mazání otvorů i41

Tato funkce maže otvory, stěny, zaceluje rovné úseky stěn i rohy. Pracuje pouze se stěnami v hladinách stěn Otvor vymažete tak, že jej ohraničíte oknem. S otvorem se vymažou i kóty, hrany a popis, který byl uvnitř okna. Pokud chcete smazat výklenek nebo výstupek na stěně nebo v rohu, tak ho také celý ohraničte oknem. Tuto funkci lze ji použít i na řadu dalších věcí, třeba na smazání střední zdi. Stačí ji opět pouze ohraničit, střední stěna se smaže a stěny, ke které byla připojena se zacelí. Po spuštení funkce budete vyznáni, abyste vybrali oknem požadovaný objekt.

6.2 Spojování čar i42

Funkce spojování čar slouží ke sloučení dvou čar v jednu. Smysl tato funkce má v případě, že obě čáry leží zároveň na jedné přímce. Nemusí mít ani společný bod. Teoreticky nemusí ani ležet na stejné přímce, nejvzdálenější body. Použít se dá např. na zacelení jedné strany stěny po vymazané příčce. Po spuštění funkce budete vyzváni, abyste vybrali dvě čáry.

6.3 Otočení čáry i43

Tato funkce přehodí u čáry počáteční a koncový bod. Je to užitečné v případě, že čára má komplexní typ a chcete otočit její smysl značek nebo převrátit na druhou stranu. Funguje jen u čar. Po spuštění budete vyznáni, abyste vybrali čáru.

6.4 Tloušťka izolace i44

Touto funkcí můžete nastavit tloušťku tepelné, zvukové a protiotřesové izolace, které jsou definované jak komplexní typy čar v ST. Tloušťka se nastavuje v závislosti na měřítku čáry, pokud tedy změníte hodnotu systémové proměnné LTSCALE, musíte tloušťky izolací potom znovu přepočítat. Funguje jen s čárou. Po spuštění funkce budete vyzváni, abyste vybrali čáru a pak zadali její tloušťku v jednotkách.

6.5 Hydroizolace i45

Tato funkce slouží ke kreslení hydroizolace. Je složena s dvou čar a objektů solid, kreslí se do aktuální hladiny. Po spuštění funkce budete vyzváni, abyste zadali počátěční bod nebo změnili tloušťku. Pro změnu tloušťky napište písmeno t. Po zadání druhého bodu budete vyzváni, abyste bodem určili stranu, na kterou se má izolace vykreslit vzhledem k nakreslené čáře. Izolace se kreslí po jednotlivých úsecích, takže stranu budete muset volit pro každý úsek znovu.

6.6 Změna na hydroizolaci i46

Touto funkcí můžete změnit čáru na hydroizolaci. Izolace se kreslí do aktuální hladiny. Po spuštění funkce budete vyzváni, abyste zadali tloušťku a potom vybrali čáru, kterou chcete změnit na izolaci, nakonec bodem určíte stranu, na kterou se ma izolace vykreslit.

6.7 Zkrácení čáry na jeden úsek typu i47

Touto funkcí můžete zkrátit čáru na délku jednoho úseku komplexních typů čar, které jsou definované v S vzhledem k měřítku čáry. Hodí se to hlavně při kreslení sítí. Funguje na čáry. Po spuštění funkce budete vyzváni, abyste vybrali čáru.

6.8 Změna velikosti písmen i48

Tato funkce mění velikost textu ve smyslu malá písmena na velká a opačně. Po spuštění funkce se otevře dialog, kde si zvolíte na kterou velikost chcete text zmenit. Po jeho zavření vyberete textové objekty, na kterých chcete změnu provést.

6.9 Typy čar

Nejedná se přímo o funkci, ale o doplněk. Soubor ST.lin obsahuje spoustu komplexních typů čar. Jsou zde hlavně izolace a čáry pro kreslení sítí. Čáry načtete pomocí funkce _LINETYPE. Pro načtení čar ST_POTRUBI_1, ST_POTRUBI_2, ST_POTRUBI_3 A ST_POTRUBI_4 musíte mít definovaný styl textu ST_RO. Pro jeho definování stačí do výkresu vložit výškovou kótu nebo nějaký popis.

Jméno čáry Popis
ST_IZOL_TEP1 Tepelná izolace, osou
ST_IZOL_TEP2 Tepelná izolace, stranou
ST_IZOL_ZVUK Zvuková izolace
ST_IZOL_OTRES Izolace proti otřesům
ST_IZOL_HYDRO Hydroizolace
ST_KANAL_PLAST_PLNA Kanalizace, plast, plná
ST_KANAL_PLAST_CARK Kanalizace, plast, čárkovaná
ST_KANAL_BETON_PLNA Kanalizace, beton, plná
ST_KANAL_BETON_CARK Kanalizace, beton, čárkovaná
ST_KANAL_KAMEN_PLNA Kanalizace, kamenina, plná
ST_KANAL_KAMEN_D_PLNA Kanalizace, kamenina, dešťová, plná
ST_KANAL_KAMEN_D_CARK Kanalizace, kamenina, dešťová, čárkovaná
ST_KANAL_KAMEN_CARK Kanalizace, kamenina, čárkovaná
ST_KANAL_STOKA_CARK Kanalizační stoka, čárkovaná
ST_KANAL_STOKA_PLNA Kanalizační stoka, plná
ST_KANAL_DEST_PLNA Kanalizace, dešťová, plná
ST_KANAL_DEST_CARK Kanalizace, dešťová, čárkovaná
ST_KANAL_JEDNOT_PLNA Kanalizace, jednotná, plná
ST_KANAL_JEDNOT_CARK Kanalizace, jednotná, čárkovaná
ST_KANAL_SPLASK_PLNA Kanalizace, splašková, plná
ST_KANAL_SPLASK_CARK Kanalizace, splašková, čárkovaná
ST_KANAL_LITINA_PLNA Kanalizace, litina, plná
ST_KANAL_LITINA_D_PLNA Kanalizace, litina, dešťová, plná
ST_KANAL_LITINA_D_CARK Kanalizace, litina, dešťová, čárkovaná
ST_KANAL_LITINA_CARK Kanalizace, litina, čárkovaná
ST_VODOVOD_PLNA Vodovod, plná
ST_VODOVOD_CARK Vodovod, čárkovaná
ST_PITNA_V_PLNA Pitná voda, plná
ST_PITNA_V_CARK Pitná voda, čárkovaná
ST_UZITKOVA_V_PLNA Užitková voda, plná
ST_UZITKOVA_V_CARK Užitková voda, čárkovaná
ST_PLYN_VNITRNI Plyn, vnitřní
ST_PLOT1 Drátěný plot
ST_PLOT2 Plot
ST_HRANICE Hranice území
ST_EL_VED_CARK Elektrické vedení, čárkovaná
ST_EL_VED_PLNA Elektrické vedení, plná
ST_EL_VED_N_CARK Elektrické vedení, nízké napětí, čárkovaná
ST_EL_VED_N_PLNA Elektrické vedení, nízké napětí, plná
ST_EL_VED_V_PLNA Elektrické vedení, vysoké napětí, plná
ST_EL_VED_V_CARK Elektrické vedení, vysoké napětí, čárkovaná
ST_EL_VED_VV_PLNA Elektrické vedení, velmi vysoké napětí, plná
ST_EL_VED_VV_CARK Elektrické vedení, velmi vysoké napětí, čárkovaná
ST_EL_SLABOP_PLNA Slaboproud, plná
ST_EL_SLABOP_CARK Slaboproud, čárkovaná
ST_REZ1 Krátký řez
ST_REZ2 Střední řez
ST_REZ3 Dlouhý řez
ST_TEPPOT_CARK Tepelné vedení, čárkovaná
ST_TEPPOT_PLNA Tepelné vedení, plná
ST_PLYNOVOD_CARK Plynovod, čárkovaná
ST_PLYNOVOD_PLNA Plynovod, plná
ST_PLYNOVOD_N_CARK Plynovod, nízkotlaký, čárkovaná
ST_PLYNOVOD_N_PLNA Plynovod, nízkotlaký, plná
ST_PLYNOVOD_S_CARK Plynovod, středotlaký, čárkovaná
ST_PLYNOVOD_S_PLNA Plynovod, středotlaký, plná
ST_PLYNOVOD_V_CARK Plynovod, vysokotlaký, čárkovaná
ST_PLYNOVOD_V_PLNA Plynovod, vysokotlaký, plná
ST_HORKOVOD_CARK Horkovod, čárkovaná
ST_HORKOVOD_PLNA Horkovod, plná
ST_TEPLOVOD_CARK Teplovod, čárkovaná
ST_TEPLOVOD_PLNA Teplovod, plná
ST_PAROVOD_CARK Parovod, čárkovaná
ST_PAROVOD_PLNA Parovod, plná
ST_CARKOVANA Čárkovaná čára pro sítě
ST_POTRUBI_1 Potrubí s číslem 1
ST_POTRUBI_2 Potrubí s číslem 2
ST_POTRUBI_3 Potrubí s číslem 3
ST_POTRUBI_4 Potrubí s číslem 4

6.10 Náhled symbolu i49

Tato funkce usnadňuje tvorbu náhledu symbolu. Náhled se udělá z aktuální obrazovky a bude uložen do adresáře ST\symboly pod zadaným jménem. Implicitně je nabídnuto jméno aktuálního výkresu. Jméno zadávejte vždy bez rozšíření. Po spuštění funkce budete vyzváni, abyste zadali jméno náhledu.

6.11 Obklad i50

Tato funkce kreslí obklad podle zadaného obrysu. Obklad je tvořen křivkou a má kótu výšky. Kreslí se do aktuální hladiny. Po spuštění funkce budete vyzvání, abyste zadali první bod nebo abyste změnili tloušťku nebo výšku. Pro tloušťku napište písmeno t, pro výšku písmeno v. Dále pak zadávejte body na stěně, na kte chcete mít obklad. Výběr ukončíte enterem. Potom budete vyzvání, abyste zadali bod, který určuje stranu, na které má obklad být. Nakonec pak bodem zadáte polohu výškové kóty obkladu.

6.12 Výkres i51

Pomocí této funkce můžete dát výkresu rámeček s razítkem. Vyberete měřítko výkresu, požadovaný formát a jeho orientaci. Jeho umístění můžete nechat provést automaticky, bodem a nebo výkres orámovat oknem. Při volbě automaticky se dolní levý roh vloží do bodu [0,0], to má význam, pokud děláte rámeček před začátkem kreslení. Při volbě bodem budete vyzváni, abyste určili polohu levého dolního rohu. Volitelně se můžou vložit značky prvního A4 formátu a razítko. Razítko je uložené v soubo razitko.dwg v adresáři ST, takže si ho můžete nahradit svým vlastním. Musí však mít jednotkovou velikost, tj. být do měřítka 1:1, aby se vkládalo správně veliké.

nevitesirady

Go to top