TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Dokumentace nadstavby ST
(Dokumentaci upravila společnost TECHSOFT s.r.o.)


4.Kótování

Funkce pro kótování jsou:

4.1 Délkové kóty

Tato funkce kreslí délkové kóty. Kreslit se dají pouze kóty horizontální a vertikální k aktuálnímu souřadném systému. Vybrat si můžete ze dvou způsobů zadávání: výběr bodů nebo výběr entit. Když zadáte výběr bodů, tak po spuštění budete vyzváni, abyste vybrali příslušné body. Vybrané body můžete pak písmenem z postupně odebrat. Když zadáte výběr entit, tak po spuštění nejdřív dvěma body vyberete směr kótování.

4.2 Výšková kóta do půdorysu i25

o15Výšková kóta do půdorysu je ve formě klasického obdélníčku. Jeho velikost se řídí měřítkem kót. Velikost textu se dá ještě navíc upravit. Po spuštění funkce se otevře dialog, kde můžete zadat text kóty a případně upravit velikost textu. Po potvrzení diagolu budete dotázáni na bod, ktery reprezentuje střed obdélníčku a na jeho natočení.

4.3 Výšková kóta do řezu i26

o16U výškových kót do řezu si můžete vybrat z několika druhů. Jejich velikost je dána měřítkem kót. Velikost textu se dá ještě navíc upravit. Můžete také pomocí systémové proměnné DIMGAP určit odsazení textu od kóty. Pokud tuto hodnotu změníte, tak se změní odsazení i u délkových kót. Hodnotu kóty lze zadat přímo a nebo odečíst z výkresu. Stačí v dialogovém panelu vybrat volbu odečíst z výkresu a zadat kótu nulové hladiny v mm. Po spuštění funkce se otevře dialog, kde můžete vybrat styl koty, velikost písma, natočení, zadat hodnotu a nebo zvolit její odečtení z výkresu. Pokud jste hodnotu zadali přímo, tak po potvrzení dialogu budete vyzváni, abyste zadali bod, který reprezentuje spičku šipky. Můžete také zadaním písmene o kótu otočit. Pokud jste zvolili odečet hodnoty z výkresu, tak budete vyzváni, abyste zadali bod na nulové hladině, výška se měří na ose Y vzhledem v aktuálnímu souřadnému systému. Potom abyste zadali dob na měřené úrovni, z něj se vezme pouze y souřadnice. Nakonec zadáte bod, jehoz x-ová souřadnice a y-ová souřadnice předchozího bodu, reprezentují špičku kóty. V této fázi můžete také kótu písmenem o otočit. Vzhledem v jedné nulové hladine můžete zad libovolný počet bodů. Zadávání ukončíte prázdným výběrem.

Výškové kóty lze také vkládat jako bloky. Výhodu to má, že je lze snadno posouvat pomocí uzlů a díky EDIT_T_KOT jde stále snadno upravovat jejich text. Nevýhodou je to, že je nemůžete kopírovat. Vznikne tak totiž odkaz na stejný blok a pokud jednu upravíte, změní se i ostatní. Jak se budou kóty vkládat se nastaví v panelu nastavení. Výškové kóty se jako bloky implicitně nevkládají.

4.4 Sdružená kóta i27

Tako funkce vytvoří součtovou kótu k vybraným a odsadí ji od nich o délku vynášecích čar. Smysl má, pokud kóty leží v jedné přímce a pokud je vynášecí čára součástí kóty. Při výběru není nutné vybírat vsechny kóty, stačí jen dvě krajní. Po spuštění funkce budete vyzvání, abyste vybrali kóty.

4.5 Součtová kóta i28

Tato funkce sloučí vybrané kóty v jednu. Smysl má, pokud kóty leží v jedné přímce. Při výběru je nutné vyb všechny kóty, které má součtová kóta nahradit. Po spuštění funkce budete vyzvání, abyste vybrali kóty.

4.6 Kóta otvoru i29

Tato funkce dělá to, že přidá pod délkovou kótu text s hodnotou, jakou mu zadáte. Text může obsahovat mezery a umísťuje se podle umístění textu kóty, takže pokud máte text kóty posunutý, bude posunutý i přidaný text. Po spuštění funkce budete dotázáni na text a potom budete moci vybírat kóty, ke kterým chcete přidat text.

4.7 Úprava kót i30

o17Tato funkce umožňuje editovat text délkových a výškových kót, lze ji použít i na editaci obyčejného textu. P vybrání délkové kóty se otevře dialogový panel, kde bude v textovém poli <> nebo prázdno, to znamená skutečnou délku kóty. Pokud text změníte a později budete chtít opět skutečnou délku, text v poli vymažte nebo napište <>. Při výběru výškové kóty v bloku musíte ukázat přímo na text, jako kdyby to nebyl blok.

4.8 Kótování detailu i31

o18Pokud máte ve výkresu detail, který je v jiném měřítku a potřebuje te jej okótovat, použijte tuto funkci. Nastavíte tím měřítko délek vzhledem v měřítku kót a měřítku detailu. Nakreslené kóty potom budou mít stejné rozměry v měřítku celého výkresu, ale jejich hodnota bude v měřítku detailu. Tato funkce funguje jako přepínač mezi normálním módem kótovaní a kótováním detailu. Po spuštění funkce se otevře dialog, kde si budete moct vybrat mezi normálním módem a kótováním detailu.

4.9 Úprava kót detailu i32

o19Tato funkce mění měřítko kóty detailu. Nejdříve vyberete kóty detailu a pa se otevře dialogové okno, kde budete moct změnit meřítko detailu. Pokud všechny vybrané kóty nejsou ve stejném měřítku, budete na upozorněni. Všem se pak nastaví stejné měřítko.

nevitesirady

Go to top