TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Tisk výkresů

Pokud je výkres hotov, lze jeho výstup provést několika způsoby. Můžete ho vytisknout na papír nebo vytvořit soubor pro použití v jiné aplikaci.

Přehled vykreslování

Pro snadné vykreslování výkresu je nutné pochopení pojmů a koncepcí, které se vztahují k vykreslování.

Správce plotrů

Správce vykreslování je okno, které vypíše soubory konfigurace plotru (PC3) pro každou nesystémovou tiskárnu, kterou instalujete. Pokud chcete, aby ZWCAD používal výchozí vlastnosti odlišné od vlastností používaných systémem Windows, můžete soubory konfigurace plotru vytvořit pro tiskárny systému Windows®. Nastavení konfigurace plotru určují informace o portu, kvalitu rastrové a vektorové grafiky, velikosti papíru a uživatelské vlastnosti, které závisejí na typu plotru.

Správce plotrů obsahuje průvodce Přidat plotr, který je primárním nástrojem pro tvorbu konfigurace plotrů. Průvodce Přidat plotr vyzve k informaci o plotru, který chcete nastavit.

Rozvržení

Rozvržení představuje vykreslovanou stránku. Můžete si vytvořit libovolný počet rozvržení. Každé rozvržení se uloží do vlastní karty rozvržení a lze ho spojit s jiným nastavením stránky. Prvky, které se zobrazují pouze na vykreslované stránce, například rohová razítka a poznámky, se vykreslí ve výkresovém prostoru v rozvržení. Objekty ve výkresu se vytvoří v modelovém prostoru na kartě Model. Chcete-li zobrazit tyto objekty v rozvržení, vytvořte si požadované výřezy rozvržení.

Nastavení stránek

Při tvorbě rozvržení určete plotr a nastavení, například velikost stránky a orientaci výkresu. Tato nastavení se uloží v nastavení stránky. Tato nastavení pro rozvržení a kartu Model lze určit pomocí Správce nastavení stránek. Pro použití s jinými rozvrženími lze nastavení stránek pojmenovat a uložit. Nové nastavení stránky lze dočasně použít pro aktuální vykreslování nebo lze nové nastavení stránky uložit.

Styly vykreslování.

Styl vykreslování určuje, jak se vykreslí objekt nebo hladina určením vlastností vykreslování, například tloušťky čar, barvy a stylu vyplnění. Tabulky stylu vykreslování obsahují skupiny stylů vykreslování. Správce stylů vykreslování je okno, které zobrazuje všechny tabulky stylů vykreslování dostupné v ZWCADu.

Existují dva typy stylů vykreslování: barevně závislý a pojmenovaný. Výkres může použít pouze jeden typ tabulky stylu vykreslování.

Pro barevně závislé tabulky stylů vykreslování určuje barva objektu, jak bude vykreslen. Soubory těchto tabulek stylu vykreslování mají příponu .ctb. Barevně závislé styly vykreslování nelze přiřadit přímo objektům. Namísto toho určete, jak se objekt vykreslí, změnou jeho barvy. Například všechny objekty ve výkresu s přiřazenou červenou barvou se vykreslí stejným způsobem.

Pojmenované tabulky stylu vykreslování používají styly vykreslování, které jsou přiřazeny přímo objektům a hladinám. Soubory těchto tabulek stylu vykreslování mají příponu .stb. Jejich použití umožňuje vykreslit každý objekt ve výkresu nezávisle na jeho barvě.

Nastavení vykreslování

Před vykreslováním výkresu je nutné určit některá nastavení vykreslování. Například nastavení stránky, tiskárnu, vykreslovanou oblast, velikost papíru atd.

Nastavení velikosti papíru

Při vykreslování je nutné určit velikost papíru. V dialogovém okně Tisk vyberte velikost papíru, kterou chcete použít. Seznam velikostí papíru závisí na tiskárně nebo plotru, který je vybrán v dialogovém okně Tisk nebo Nastavení stránky. Seznam dostupných plotrů zahrnuje všechny ty, které jsou aktuálně konfigurovány pro použití v systému Windows, a pro které jsou instalovány nesystémové ovladače.

Vytvořením nových rozvržení pro používané plotry úpravou souboru PC3 asociovaného s plotrem lze také nastavit výchozí velikost stránky. Pro tiskárny systému Windows lze pomocí této techniky určit jiné výchozí velikosti stránky.

Jestliže je systémová proměnná PAPERUPDATE nastavena na 1, velikost papíru je automaticky aktualizována, aby odpovídala výchozí velikosti papíru vybraného plotru.

Použití vlastní velikosti papíru

Jestliže je nutné určit velikost papíru, která není v seznamu v dialogovém okně Tisk nebo Nastavení stránky, lze přidat vlastní velikost papíru pro nesystémový plotr pomocí Vlastností plotru. Pro tiskárny systému Windows obvykle nelze přidat vlastní velikost papíru, protože dostupné velikosti stránky a tisknutelné plochy jsou určeny výrobcem. Můžete však upravit tisknutelnou oblast pro velikosti papíru asociované s tiskárnou systému Windows.

Umístění výkresu na papíru

Je možné určit tisknutelnou oblast, nastavit umístění a orientaci výkresu.

Určení tisknutelné oblasti

Tisknutelná oblast je zobrazena čárkovaným okrajem v rozvržení. Tisknutelnou oblast určuje vybraný plotr a velikost papíru.

Nastavení umístění výkresu

Tisknutelná oblast listu výkresu je definována vybraným výstupním zařízením a je představována čárkovanou čarou v rozvržení. Tisknutelná oblast se může změnit při změně na jiné výstupní zařízení.

Nastavení v oblasti Počátek vykres. oblasti dialogového okna Tisk určuje počátek vykreslované oblasti vzhledem k levému dolnímu rohu tisknutelné oblasti nebo hraně papíru podle nastavení provedeném v možnosti Počátek výkres. oblasti (karta Publikovat dialogového okna Možnosti). Oblast Počátek vykres. oblasti dialogového okna Tisk zobrazí určenou možnost počátku vykreslované oblasti v závorkách.

Nastavit počátek výkresu na papíru lze zadáním kladných nebo záporných hodnot v polích počátku X a Y. Výsledkem však může být oříznutá vykreslovaná oblast. Pokud Vykreslovaná oblast není nastavena na Rozvržení (Meze, Zobrazení, Pohled nebo Okno), lze také vybrat možnost Centrovat výkres.

Nastavení orientace výkresu

Orientace výkresu určuje, zda je vykreslovaný výkres umístěn na šířku (delší hrana výkresu je horizontální) nebo na výšku (delší hrana výkresu je vertikální). Toto je založeno na vybraném papíru. Můžete také nastavit tisk vzhůru nohama.

Nastavení měřítka výkresu

Při určení měřítka výstupu výkresu lze zvolit ze seznamu reálných měřítek, zadat vlastní měřítko nebo volbou Přizpůsobit do plochy změnit měřítko výkresu tak, aby byl přizpůsoben vybrané velikosti papíru.

Obvykle vykreslujete objekty v jejich skutečné velikosti. Záleží na rozhodnutí, jak přeložit velikost jednotky (palec, milimetr, metr) a kreslit v měřítku 1:1. Pokud jsou například jednotkou měření milimetry, potom každá jednotka ve výkresu představuje milimetr. Při vykreslování výkresu určete přesné měřítko nebo přizpůsobte obraz papíru.

Nastavení určitého měřítka

Při vykreslování určuje vybraná velikost papíru typ jednotky, palce nebo milimetry. Pokud je například velikost papíru v mm, zadáním 1 pod položkou mm a 10 pod položkou Jednotky se vytvoří vykreslovaný výkres, ve kterém každý vykreslovaný milimetr představuje 10 skutečných milimetrů.

Obrázky zobrazují žárovku vykreslovanou ve třech různých měřítkách.

zw216

Nastavení měřítka výkresu podle stránky

Při kontrole výkresů není přesné měřítko vždy důležité. Pomocí možnosti Přizpůsobit do plochy lze vykreslit pohled v největší možné velikosti, při které se vejde na papír.

Při volbě možnosti Přizpůsobit do plochy se textová pole změní tak, aby poměr vykreslovaných jednotek odpovídal jednotkám výkresu. Systém toto měřítko aktualizuje, kdykoli se změní velikost papíru, počátek výkresu, orientace nebo velikost vykreslované oblasti v dialogovém okně Tisk.

Nastavení možností pro vykreslované objekty

V dialogových oknech Tisk a Nastavení stránky lze zvolit možnosti, které vykreslení objektů.

     • Vykreslovat tloušťku čar. Určuje, že se vykreslí tloušťka čar přiřazená k objektům a hladinám.
     • Vykreslit podle stylů. Určuje, že se výkres vykreslí pomocí stylů vykreslování. Výběrem této možnosti se automaticky vykreslí tloušťka čar. Jestliže tuto možnost nevyberete, objekty jsou vykreslovány se svými přiřazenými vlastnostmi a ne s přepsáním stylu vykreslování.
     • Skryté Potlačí vykreslování objektů, které jsou umístěny za jinými objekty.
     • Ukládat změny do rozvržení. Po klepnutí na tlačítko OK uloží změny, které provedete v dialogovém okně Tisk, do rozvržení.

Určení oblasti k vykreslování

Při vykreslování výkresu je nutné určit oblast výkresu, která se má vykreslit. Dialogové okno Tisk nabízí pod položkou Vykreslovaná oblast následující možnosti.

     • Zobrazení. Vykreslí pohled v aktuálním výřezu na kartě Model nebo aktuální pohled výkresového prostoru na kartě rozvržení.
     • Pohled. Vykreslí pohled naposledy uložený pomocí příkazu VIEW. Můžete vybrat pojmenovaný pohled ze seznamu poskytnutých. Pokud ve výkresu nejsou žádné uložené pohledy, tato možnost není dostupná.
     • Meze. Vykreslí část aktuálního prostoru výkresu, který obsahuje objekty.
     • Rozvržení nebo Meze. Při vykreslování rozvržení vykreslí vše v tisknutelné oblasti určené velikosti papíru s počátkem vypočítaným od 0,0 v rozvržení.
     • Okno. Vykreslí libovolnou část výkresu, kterou určíte. Klepnutím na tlačítko Okno určete pomocí ukazovacího zařízení protější rohy vykreslované oblasti nebo zadejte hodnoty souřadnic.

Náhled tisku

Dobrým zvykem je generovat náhled vykreslovaného výkresu před jeho odesláním do tiskárny nebo plotru. Generování náhledu šetří čas i materiál.

V dialogovém okně Tisk si můžete zobrazit náhled výkresu. Náhled přesně ukazuje, jak bude výkres vypadat po vykreslování včetně tloušťky čar, vzorů výplní a jiných možností stylů vykreslování.

Použití stylů vykreslování

Pomocí stylů vykreslování lze určit mnoho parametrů vykreslování objektu.

Styl vykreslování je vlastnost objektu podobně jako typ čáry a barva. Styl vykreslování lze přiřadit k objektu nebo hladině. Styl vykreslování určuje vykreslované vlastnosti objektu včetně barvy, půltónů, odstínů šedi, čísla pera, virtuálního pera, řádkování, tloušťky čáry, stylu zakončení čáry, stylu spojení čar, stylu vyplnění.

Použití stylů vykreslování nabízí velkou flexibilitu, protože s nimi lze podle potřeby přepsat jiné vlastnosti objektů nebo vypnout přepsání.

Skupiny stylů vykreslování jsou uloženy v jedné ze dvou typů tabulek stylu vykreslování: barevně závislé (CTB) nebo pojmenované (STB). Barevně závislé tabulky stylu vykreslování nastaví styl na základě barvy objektu. Pojmenované styly vykreslování lze přiřadit k objektu nezávisle na barvě.

Volba typu tabulky stylu vykreslování.

Tabulka stylu vykreslování je sada stylů vykreslování přiřazených k hladině nebo kartě Model. Existují dva typy tabulek stylu vykreslování: barevně závislé tabulky stylu vykreslování a pojmenované tabulky stylu vykreslování.

Barevně závislé tabulky stylu vykreslování (CTB)

Určují vlastnosti, například tloušťku čáry, pomocí barvy objektu. Každý červený objekt ve výkresu je vykreslován stejným způsobem. Přestože lze styly vykreslování v barevně závislé tabulce stylu vykreslování upravit, nelze styly vykreslování přidat ani odstranit. V barevně závislé tabulce stylu vykreslování je 256 stylů vykreslování, jeden pro každou barvu.

Ve výkresu používajícím barevně závislé tabulky stylu vykreslování nelze přiřadit styl vykreslování jednotlivým objektům nebo hladinám. Namísto toho přiřaďte objektu vlastnosti stylu vykreslování změnou barvy objektu nebo hladiny.

Při tvorbě barevně závislé tabulky stylu vykreslování lze importovat předchozí informace konfigurace plotru obsažené v souborech PCP, PC2 nebo konfiguračním souboru ZWCADu (CFG). Barevně závislé tabulky stylu vykreslování lze přiřadit rozvržením. Můžete použít několik předdefinovaných barevně závislých tabulek stylu vykreslování, upravit existující tabulky stylu vykreslování nebo vytvořit vlastní.

Barevně závislé tabulky stylu vykreslování jsou uloženy ve složce Styly vykreslování a mají příponu .ctb.

Barevně závislou tabulku stylu vykreslování lze přiřadit rozvržení pouze pokud byl výkres nastaven pro použití barevně závislých tabulek stylu vykreslování.

Pojmenované tabulky stylu vykreslování (STB).

Obsahují uživatelem definované styly vykreslování. Při použití pojmenované tabulky stylu vykreslování mohou být objekty, které mají stejnou barvu, vykreslovány různě na základě stylu vykreslování přiřazeném k objektu. Pojmenovaná tabulka stylu vykreslování může obsahovat tolik stylů vykreslování, kolik požadujete. Pojmenované styly vykreslování mohou být přiřazeny k objektům nebo hladinám tak, jako kterákoli jiná vlastnost.

Pojmenované styly vykreslování jsou přiřazeny k objektům a hladinám stejným způsobem, jakým jsou typ čáry a barva přiřazeny k objektům.

Objekt, jehož styl vykreslování je nastaven na DLEHLAD získá styl vykreslování přiřazený k jeho hladině.

Pomocí palety Vlastnosti změňte styl vykreslování objektu a pomocí Správce vlastností hladiny změňte styl vykreslování pro hladinu.

Protože ke každému rozvržení lze přiřadit různé tabulky stylu vykreslování a pojmenovaná tabulka stylu vykreslování může obsahovat libovolný počet stylů vykreslování, k objektu nebo hladině může být přiřazen styl, který není v každé tabulce stylu vykreslování. V takovém případě ZWCAD informuje o chybějícím stylu vykreslování v dialogovém okně Vybrat styl vykreslování a použije výchozí vlastnosti vykreslování objektu. Například pojmenovaná tabulka stylu vykreslování Styl1 obsahuje styly vykreslování A a B. Pojmenovaná tabulka stylu vykreslování Styl2 obsahuje styly vykreslování B a C. V rozvržení, které používá Styl1, je u všech objektů, které používají styl vykreslování C, uveden chybějící styl vykreslování. Objekty, které mají přiřazen styl vykreslování C v tomto rozvržení, jsou vykreslovány pomocí svých výchozích nastavení.

Přiřazení tabulek stylu vykreslování k rozvržením

Přiřazením různých tabulek stylu vykreslování ke každému rozvržení ve výkresu lze určit, jak jsou objekty v rozvržení vykreslovány. Tabulka stylu vykreslování ovlivňuje objekty modelového prostoru i výkresového prostoru. Chcete-li vykreslit výkres bez použití vlastností stylu vykreslování, zvolte ze seznamu tabulek stylu vykreslování Žádná.

Jestliže používáte pojmenované tabulky stylu vykreslování, každému objektu ve výkresu je přiřaZWCAD zen styl vykreslování přímo nebo dědí styl vykreslování ze své hladiny.

Jestliže do aktuálního výkresu vložíte externí referenci, vloží se také všechny definované tabulky stylu vykreslování. Úpravou připojených tabulek stylu vykreslování pomocí Editoru tabulky stylu vykreslování lze změnit vzhled objektů.

Správa tabulek stylu vykreslování

Barevně závislé (CTB) a pojmenované (STB) tabulky stylů vykreslování jsou při výchozím nastavení uloženy ve složce Styly vykreslování. Tato složka je také známá jako Správce stylů vykreslování.

Pomocí Správce stylů vykreslování lze přidat, odstranit, přejmenovat, kopírovat a upravit tabulky stylů vykreslování. Správce stylů vykreslování vypíše všechny tabulky stylu vykreslování dostupné v ZWCADu.

Změna nastavení stylu vykreslování

Editor tabulky stylu vykreslování lze otevřít poklepáním na soubor CTB nebo STB ve Správci plotrů. Editor tabulky stylu vykreslování zobrazí styly vykreslování obsažené v určené tabulce stylu vykreslování.

Karta Obecné vypíše obecné informace o tabulce. Karty Tabulka a Formulář poskytují dva způsoby, jak upravit nastavení stylu vykreslování. Karta Tabulka je obvykle vhodná při malém počtu stylů vykreslování. Při velkém počtu stylů vykreslování může být vhodnější karta Formulář.

Styl vykreslování NORMAL v pojmenované tabulce stylu vykreslování představuje výchozí vlastnosti objektu (nepoužije se žádný styl vykreslování). Styl NORMAL nelze upravit ani odstranit.

Barvy

Výchozí nastavení pro barvu stylu vykreslování je Použít barvu objektu. Toto nastavení ponechá objektu jeho hladinu nebo jednotlivě nastavenou barvu. Jestliže přiřadíte barvu stylu vykreslování, barva při vykreslování přepíše barvu objektu. Barvu lze určit z 255 indexů barvy (ACI), True Color nebo z tabulky barev. Pokud chcete vykreslit styly vykreslování True Color, plotr musí být pro True Color konfigurován.

Použití půltónů

Pomocí půltónů plotr aproximuje barvy s bodovou strukturou. Vykreslený objekt pak má zdánlivě více barev, než je dostupných inkoustů v plotru. Pokud plotr nepodporuje půltóny, nastavení půltónů je ignorováno.

Nejčastějším důvodem pro vypnutí půltónů je zabránění vytisknutí nežádoucích čar pomocí půltónů s tenkými vektory a vytvoření viditelnějších nejasných barev. Půltóny jsou dostupné, pokud použijete barvu objektu nebo přiřadíte barvu stylu vykreslování. Použití půltónů vypne funkci slučování.

Převod na odstíny šedi

Pokud plotr podporuje odstíny šedi, volbou Konverze na odstíny šedi, systém převede barvy objektu na odstíny šedi. Světlé barvy, například žlutá, jsou vykreslovány hodnotami světle šedé. Tmavé barvy jsou vykreslovány hodnotami tmavě šedé. Pokud zrušíte volbu Konverze na odstíny šedi, systém pro barvy objektu použije hodnoty RGB. Převod na odstíny šedi je dostupný, pokud použijete barvu objektu nebo přiřadíte barvu stylu vykreslování.

Přiřazení per stylům vykreslování

Nastavení Použití automatického čísla pera v Editoru tabulky stylu vykreslování určuje, které fyzické pero se použije pro každý styl vykreslování. Fyzická pera v plotru jsou uvedena v konfiguračním souboru plotru (PC3). Pokud používáte perový plotr, je nutné poskytnout informace o barvě, rychlosti a tloušťce každého pera v části Konfigurace přiřazení per Editoru konfigurace plotru.

Při určení informací o peru v Editoru konfigurace plotru lze například určit, že pero č. 1 je černé, tloušťky 0.010 palce a pero č. 2 je červené, tloušťky 0.020 palce. V Editoru tabulky stylu vykreslování lze přiřadit pero č. 1 ke stylu vykreslování nazvanému VODOVOD a pero č. 2 ke stylu vykreslování nazvanému KANALIZACE.

Pero lze přiřadit ke stylu vykreslování výběrem z rozsahu 32 čísel per v poli Použití automatického čísla pera. Výchozí hodnota je 1. Pokud je barva stylu vykreslování nastavena na Použít barvu objektu, nebo pokud upravujete styl vykreslování v barevně závislé tabulce stylu vykreslování, nelze přiřazené číslo pera změnit.

Přiřazení nastavení per plotrům bez per

Některé plotry, které nepoužívají pera, umožňují simulovat chování perového plotru pomocí virtuálních per. Pro mnoho zařízení lze řídit virtuální pera v zařízení softwarově nebo hardwarově jejich konfigurací z ovládacího panelu plotru.

Pokud umožníte softwaru řídit pera, hodnoty Tabulky stylu vykreslování pro nastavení Tloušťka čáry, Typ čáry, Řádkování, Styl zakonč. čáry, Styl spojení čar a Styl vyplnění jsou aktivní a přepíší nastavení ovládacího panelu plotru.

Jestliže vypnete softwarové řízení atributů per (obvykle provedeno na plotru), software může vybrat virtuální pera, ale nemůže řídit tloušťku čáry, typ čáry, styl zakončení, styl spojení, styl vyplnění nebo barvu.

Pod položkou Virtuální pero v Editoru tabulky stylu vykreslování lze určit číslo virtuálního pera mezi 1 a 255. Zadáním 0 nebo Automaticky určíte, že ZWCAD musí provést přiřazení virtuálních per z indexu barvy ZWCADu (ACI). Při tvorbě tabulky stylu vykreslování je důležité pamatovat na to, že může být použita s mnoha různými plotry, a že plotr a režim určují, jaké části tabulky stylu vykreslování jsou povoleny.

       • Při použití perového plotru s uživatelem definovanými přiřazenými pery je ignorováno číslo virtuálního pera a přiřazení barev.
       • Při použití perového plotru s automaticky přiřazenými pery, jsou pera vybrána na základě barvy prvku a tloušťky čáry prvku. Čísla virtuálních per jsou ignorována.
       • Při použití rastrového plotru v rastrovém režimu je ignorováno číslo fyzického pera a číslo virtuálního pera.
       • Při použití rastrového plotru v režimu virtuálních per je ignorováno vše kromě čísla virtuálního pera.

Použití řádkování

Je možné vybrat nastavení intenzity barvy, cž je vlastně množství inkoustu, které ZWCAD použije na papír při vykreslování. Platný rozsah je 0 až 100. Hodnota 0 omezí barvu na bílou. Hodnota 100 zobrazí barvu v její plné intenzitě. Řádkování je účinné pouze, pokud je plotr konfigurován pro vykreslování barev nebo odstínů šedi. Také musí být povoleny půltóny.

Přiřazení typů čar

Výchozí nastavení pro typ čáry stylu vykreslování je Použít typ čáry objektu.

Pokud zvolíte přiřazení typu čáry jako vlastnost objektu nebo jako styl vykreslování, lze nastavit možnost Adaptivní nastavení. Tato možnost přizpůsobením měřítka typu čáry dokončí vzor typu čáry. Pokud nevyberete Adaptivní nastavení, čára může končit uprostřed vzoru. Adaptivní nastavení vypněte, pokud je důležité měřítko typu čáry. Adaptivní nastavení zapněte, pokud jsou dokončené vzory typu čáry důležitější než správné měřítko typu čáry.

Na ne-ISO typy čar a vzory výplní ve stylech vykreslování lze použít globální faktor měřítka.

Přiřazení a zobrazení tloušťky čar

Výchozí nastavení pro tloušťku čáry stylu vykreslování je Použít tloušťku čáry objektu. Existující tloušťku čáry lze upravit, pokud potřebná hodnota není dostupná. Chcete-li zobrazit tloušťku čar v rozvržení, vyberte možnost Zobrazit styly vykreslování pod položkou Tabulka stylu vykreslování dialogového okna Nastavení stránky.

Přiřazení stylu zakončení čáry

Možnosti stylu zakončení čáry zahrnují rovné, čtvercové, kulaté a kosočtvercové.

Výchozí nastavení Stylu zakončení čáry je Použít styl zakončení objektu, který je zaoblený. Přiřazením stylu zakončení čáry ve stylu vykreslování přepište výchozí styl zakončení čáry objektu při vykreslování.

Přiřazení stylu spojení čar

Možnosti stylu spojení čar zahrnují rovné, čtvercové, kulaté a kosočtvercové. Výchozí nastavení Stylu spojení čar je Použít styl spojení objektu, který je zaoblený. Přiřazením stylu spojení čar ve stylu vykreslování přepište výchozí styl spojení čar objektu při vykreslování.

Přiřazení stylů vykreslovaných vyplnění

ZWCAD poskytuje následující možnosti stylu vyplnění při vykreslování širokých křivek, prstenů, objektů vyplněných solidem a těles: Plná, Šachovnice, Křížová, Kosočtverce, Horizontální výplň, Šikmo nalevo, Šikmo vpravo, Čtverec, Tečky, Vertikální výplň.

Výchozí nastavení pro Styl vyplnění je Použít styl vyplnění objektu. Přiřazením stylu vyplnění ve stylu vykreslování přepíšete výchozí styl vyplnění objektu při vykreslování.

Na ne-ISO typy čar a vzory výplní ve stylech vykreslování lze použít globální faktor měřítka.

MPrint

V Chinaweal Print Centrum lze implementovat vykreslování více výkresových listů CAD na stránku, zatímco lze flexibilní úpravou rozvržení výkresu usnadnit tvorbu výstupu výkresového listu.

Chcete-li spustit Chinaweal Print Centrum, klepněte na nabídku „Start“ systému Windows, v nabídce „Programy“ vyhledejte „ZWCAD2008“ a spusťte funkci MPrint.

Před spuštěním Chinaweal Print Centrum se zobrazí průvodce MPrint. Nejprve je nutné uspořádat výkres, který má být vytisknut, a nastavit plotr. Níže je uveden popis průvodce a jeho obsahu.

Průvodce MPrint

Průvodce MPrint se zobrazí při spuštění programu MPrint. Úvodní okno je uvítací a obsahuje vlastnosti funkce. Klepnutím na tlačítko Další přejděte na dialogové okno „Nastavení MPrint“.

Nastavení MPrint

Nastaví výkresy na stránce a každou vzdálenost posunutí. Ve kterých: jsou použity hodnoty vertikální vzdálenosti a horizontální vzdálenosti pro automatické uspořádání vzdálenosti mezi výkresovými listy. Délka posunutí je vzdálenost při úpravě umístění výkresu. (Pomocí klávesnice se posunuje směrem nahoru, dolů, vlevo, vpravo).

Zobrazení tloušťky čáry

Určuje, zda se při tisku zobrazí tloušťka čáry.

Tisknout barvu

K dispozici jsou 2 různé možnosti barvy: barevný tisk a černobílý tisk.

Směr tisku

Určením orientace (vertikální nebo horizontální) usnadněte třídění nastavení a zobrazte náhled úprav.

Okraj stránky

Určuje náhled konečného tisku. K náhledu výsledku tisu slouží „zobrazení čáry vazby“. Jestliže je vazba nutná, čára vazby se vytiskne, v opačném případě se zobrazí pouze v náhledu.

Klepnutím na tlačítko „Další“ po určení „Nastavení MPrint“ přejděte do okna „Nastavení plotru“, kde lze nastavit ručně plotr. Aktuálně je zobrazen výchozí plotr, sami můžete určit plotr a velikost papíru.

Úvod k rozhraní Chinaweal Print Centrum

Pomocí hlavní nabídky, panelu nástrojů nebo místní nabídky lze zadat více výstupních příkazů, které jsou popsány níže:

Soubor

V nabídce „Soubor“ lze vytvořit, zavřít a uložit výkresový soubor (*.mp), který má být vykreslován. Dále můžete zobrazit dialogové okno „Nastavení tiskárny“ z programu MPrint.

MPrint

Pokud aktuální soubor MP není uložen, zobrazte před spuštěním této funkce dialogové okno „Uložit výkres jako“. Po uložení souboru MP se zobrazí dialogové okno „Nastavení tiskárny“. Níže jsou uvedeny další možnosti tohoto okna.

Upravit

Pomocí příkazů Importovat výkresový list, Odstranit výkresový list, Velikost, zarovnat a Zpět v nabídce Upravit můžete upravit výkresový soubor, který má být vytisknut.

Importovat výkresový list

Chcete-li přidat výkresový soubor (.dwg) do aktuálního souboru MPrint (.mp), zobrazte dialogové okno Vložit. Je možné vybrat jeden soubor i více souborů najednou.

Odstranit výkresový list

Vyberte pole výkresového souboru z aktuálního centra souborů MPrint a odstraňte zadaný výkresový soubor pomocí příkazu Odstranit v nabídce Upravit.

Velikost

Nastaví výstupní velikost určeného výkresového souboru. Dostupná velikost je v rozsahu od č. 0 do č. 5 (čísla 0 – 5 odpovídají velikosti výkresu A0 – A5), mimo to lze obnovit původní velikost výkresu výběrem příkazu „Velikost“ – „Obnovit“.

Zpět

Vrací poslední provedenou operaci.

Zobrazit

Určuje stav zobrazení nebo skrytí stavového řádku a dvou panelů nástrojů.

Nastavit nabídku

Určuje nastavení MPrint a nastavení cesty pro aktuální tisknutý výkresový soubor.

Nastavení MPrint

Zobrazí dialogové okno „Nastavení“, ve kterém lze nastavit MPrint a tiskárnu. Další informace naleznete v popisu průvodce MPrint výše.

Nastavení cesty

Nastaví výchozí cestu pro uložení souborů MP.

Standardní panely nástrojů

V tomto panelu nástrojů jsou obsaženy příkazy Nový, Otevřít, MPrint, Zastavit server, Spustit server, Velikost zobrazení a tlačítka nápovědy.

Nový

Vytvoří soubor pro MPrint.

Otevřít

Otevře existující soubor mp.

Uložit

Uloží aktuální soubor MP s určeným názvem.

MPrint

Zobrazí dialogové okno „Nastavení tiskárny“ pro tisk určeného výkresového souboru.

Zastavit server

Klepnutím na toto tlačítko se tiskový server ZWCADu zastaví a lze provést změny v procesu Správce úloh systému Windows. Modul MPrint nelze spustit, dokud nerestartujete tiskový server ZWCADu.

Spustit server

Spuštěním tiskového serveru ZWCADu umožníte spuštění příkazu MPrint.

Velikost zobrazení

Nastaví velikost zobrazení více souborů.

Nápověda

Zobrazí nápovědu.

Panel nástrojů UPRAVIT

Tento panel nástrojů obsahuje zejména tlačítka funkcí úpravy, například příkazy Importovat výkresový list, Odstranit výkresový list, Změnit velikost výkresu, Zpět, Obnovit a tlačítka Posunout a Třídit. Viz odpovídající popis.

Posunout

Po klepnutí na toto tlačítko se automaticky vyberou všechny výkresové soubory aktuálního souboru MP, jak je zobrazeno níže. Klepnutím myší nebo klávesami se šipkami lze posunout všechny výkresy aktuálního souboru MP na nové místo.

zw217

Pokud je nutné určený výkres posunout, nejprve ho vyberte a potom ho klepnutím myší nebo klávesami se šipkami posuňte.

Posunutí si můžete usnadnit nastavením vzdálenosti (viz Nastavení tisku) a také pomocí kláves se šipkami; vzdálenost se změní při každém posunutí.

Pořadí

Třídí všechny výkresy aktuálního souboru MP. Jestliže je příkladem obrázek výše, výsledek bude následující:

zw218

Pokud není dost prostoru pro umístění všech výkresů, systém umístí zbývající části tak, že přesahují pravý horní roh následovně

zw219

Místní nabídka

Po klepnutí na okraj souborů mp zobrazte klepnutím pravým tlačítkem na vybrané výkresy různou místní nabídku. Kromě obecného popisu místní nabídky naleznete položky Importovat výkresový list, Nový, Zpět, Odstranit výkresový list a Změnit velikost výkresu v odpovídajícím popisu v tomto okně.

Zobrazení a skrytí rastru

Zobrazte nebo skryjte rastr v souboru mp. Při nastavení MPrint je doporučeno nastavit vzdálenost posunutí shodně s rastrem výkresu.

Zarovnat

Pokud jsou vybrány více než dva výkresy, lze nastavit typ zarovnání, například nahoru, dolů, vlevo, vpravo. Viz příklad níže:

Vložte do aktuálního souboru dva výkresy následovně:

zw220

Vyberte výkres v pravém dolním rohu, se stisknutou klávesou Ctrl klepněte na výkres v levém horním rohu a potom vyberte z místní nabídky příkaz „Zarovnat - Zarovnat pravý“. Výsledek bude následující:

zw221

Zobrazit informace

Zobrazí důležité informace o určeném výkresovém souboru, včetně cesty souboru, velikosti souboru, času poslední změny a výstupní velikosti.

Natočit

Po vložení výkresového souboru do souboru mp lze také usnadnit jeho nastavení natočením výkresu. Natočení je možné pouze o pravý úhel.

Referenční bod rastru

Určuje umístění referenčního bodu rastru.

Změnit prostor výkresu

Určuje prostor, ve kterém je vybraný výkres umístěn.

Dialogové okno Informace vykreslení

Po uložení souboru MP spusťte funkci MPrint v nabídce Soubor nebo přímo klepnutím na tlačítko MPrint na panelu nástrojů Standardní a zobrazte dialogové okno „Nastavení tiskárny“, ve kterém můžete přidat nebo odstranit soubor MP z tohoto seznamu a nechat ho vytisknout.

Seznam

Zobrazí aktuální soubor MP a zahrnuté výkresové soubory (DWG) v seznamu, ve kterém jsou jednotlivě vypsány podrobné informace o souboru, například název souboru, velikost, typ, prostor a čas poslední změny. Soubor .mp se vytiskne jako výkresový list, na kterém je obsažen jeden nebo více souborů DWG. Mezitím lze také vybrat prostor pro tisk pro vnitřní soubory DWG pomocí tlačítka s malým trojúhelníkem v možnosti seznamu „Výběr prostoru“.

Tisknout vše

Klepnutím na tlačítko „Tisknout vše“ program vytiskne soubory .mp ze seznamu podle pořadí tisku.

Procházet

Klepnutím na toto tlačítko zobrazte dialogové okno „Otevřít výkres“ a přidejte soubor .mp do tiskového seznamu.

Odstranit

Vyberte soubor .mp z tiskového seznamu a klepnutím na tlačítko „Odstranit“ odstraňte vybraný soubor.

Konec

Zavře dialogové okno Nastavení tiskárny.

Publikování výkresů

Publikování umožní sestavovat soubor výkresů a tisknout přímo na papír nebo publikovat do souboru DWF (Design Web Format).

Publikování nabízí snadný způsob tvorby papírové nebo elektronické výkresové dokumentace. Dávkový tisk usnadní tisk více souborů plt najednou.

Publikování

Publikování nabízí snadný způsob tvorby papírové nebo elektronické výkresové dokumentace. Elektronická výkresová dokumentace (sada) je digitální ekvivalent papírové sady vykreslovaných výkresů. Elektronickou výkresovou sadu vytvoříte publikováním výkresů do souboru DWF (Design Web Format).

Celou sadu listů lze publikovat ze Správce publikování. Jedním klepnutím lze vytvořit elektronickou výkresovou sadu publikováním sady listů do jednoho vícelistového souboru DWF. Papírovou výkresovou sadu lze vytvořit publikováním sady listů na plotru pojmenovaném v nastavení stránky každého listu.

Sestavením sady výkresů pomocí dialogového okna Publikovat lze publikovat a uložit seznam jako soubor DSD (Drawing Set Descriptions). Sadu výkresů lze upravit pro určitého uživatele a postupně přidávat nebo odstranit listy. Po vytvoření seznamu listů výkresů v dialogovém okně Publikovat lze výkresy publikovat do následujících umístění:

Plotr pojmenovaný v nastavení stránky každého listu (včetně výkresů, které chcete vykreslit do souboru).

Jeden vícelistový soubor DWF nebo více jednolistových souborů DWF.

Dávkový tisk

Pomocí příkazu PLTPLOT můžete vykreslovat více souborů plt najednou

nevitesirady

Go to top