TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Výběr objektů

Chcete-li vybrat objekty pro operace úpravy, existuje široký okruh možností.

Výběr objektů jednotlivě

Na výzvu Vybrat objekty lze vybrat jednotlivě jeden nebo více objektů. Vybrané objekty jsou zvýrazněny. Výběr lze také z objektu odstranit.

Použití kurzoru výběrového terčíku

Chcete-li vybrat objekt, klepněte na něj ukazovacím zařízením. Kurzor čtvercového výběrového terčíku se musí dotýkat některé části objektu. Například obdélník vyberete lépe klepnutím na jeho hrany než někde uvnitř. Velikost výběrového terčíku lze určit na kartě Výběr dialogového okna Možnosti.

Výběr objektů blízko u sebe

Pokud jsou objekty společně uzavřeny nebo leží jeden přímo na druhém, lze podržením klávesy CTRL a klepnutím procházet (cyklovat) tyto objekty jeden po druhém, dokud není zvýrazněn požadovaný objekt. Cyklování vypnete stiskem klávesy ESC.

Následující příklad zobrazuje dvě čáry a kružnici, které všechny ve výběrovém terčíku výběru.

zw104

Odstranění výběru z objektů

Podržením klávesy SHIFT a opakovaným výběrem objektů je lze odstranit z aktuální výběrové množiny. Přidat a odstranit objekty z výběrové množiny lze bez omezení.

Zabránění objektům před jejich výběrem

Objekty v určených hladinách lze chránit před výběrem a změnou uzamknutím těchto hladin. Obvykle uzamkněte hladiny, abyste zabránili nechtěným úpravám jednotlivých objektů. Jiné operace jsou při uzamknuté hladině stále možné.

Pracovat s příkazy, které využívají výzvu Vybrat objekty lze nejprve zadáním příkazu a potom výZWCAD běrem objektu nebo nejprve výběrem objektu a potom zadáním příkazu. Můžete také určit, zda budou vybrané objekty zvýrazněny, jak určíte oblasti výběru a jak vytvoříte výběrové množiny.

Výběr objektů v prvním kroku

Těmito způsoby lze vybrat objekty, dříve než s nimi začne příkaz pracovat:

     • Pomocí příkazu SELECT a zadáním ? zobrazte všechny možnosti výběru. Všechny vybrané objekty jsou umístěny do předchozí výběrové množiny. Chcete-li použít předchozí výběrovou množinu, zadejte p na výzvu Vybrat objekty libovolného následujícího příkazu.
     • Pomocí příkazu QSELECT filtrujte výběr. Potom na výzvu Vybrat objekty libovolného následujícího příkazu zadejte p.
     • Při zapnutém bezkontextovém výběru v dialogovém okně Možnosti před zadáním příkazů, například MOVE, COPY nebo ERASE, nejprve vyberte objekty na výzvu Příkaz. Tímto způsobem lze vybrat objekty pouze jedním klepnutím nebo pomocí automatického výběru.

Zvolení příkazu jako první

Při volbě příkazu úpravy, systém vyzve k výběru objektů a nahradí nitkový kříž výběrovým terčíkem. Odpovědět na výzvu Vybrat objekty můžete různými způsoby:

     • Vyberte objekty najednou.
     • Definujte pravoúhlou oblast výběru klepnutím na prázdnou oblast a přetáhnutím kurzoru.
     • Zadejte možnost výběru. Všechny možnosti výběru zobrazte zadáním ?.
     • Kombinujte způsoby výběru. Chcete-li například vybrat většinu objektů v grafické oblasti, vyberte všechny objekty a potom odstraňte objekty, které nechcete vybrat.
     • Zadáním příkazu ‚filter použijte pojmenovaný filtr výběru. Apostrof spouští příkaz transparentně.

Nastavení zvýraznění výběru

Při výchozím nastavení systém zvýrazňuje objekty, které vyberete. Nastavením systémové proměnné na 0 HIGHLIGHT lze zvýšit rychlost programu. Doporučuje se pouze výjimečně u velmi velkých výkresů. Vypnutí zvýraznění výběru neovlivní uzly ve vybraných objektech.

Nastavení výchozích způsobů výběru

Jak jsou objekty vybrány lze určit nastavením alternativních způsobů výběru a změnou velikosti výběrového terčíku. Možnosti na kartě Výběr dialogového okna Možnosti určují, zda

     • Vyberete objekty před zadáním příkazu, který modifikuje objekty (bezkontextový výběr).
     • Stiskem klávesy SHIFT přidáte objekty do výběrové množiny (příkaz PICKADD).
     • Klepnete a táhnete při tvorbě okna výběru. Jinak je nutné definovat rohy okna výběru dvěmi klepnutími (příkaz PICKDRAG).
     • Při klepnutí do prázdného prostoru zadáte automatický výběr oknem křížením. Jinak je nutné určit výběr křížícím oknem zadáním c nebo w (příkaz PICKAUTO).
     • Změníte velikost výběrového terčíku (příkaz PICKBOX).
     • Při výběru jednoho objektu v této skupině vyberete všechny objekty ve skupině.
     • Při výběru šraf je hranice zahrnuta ve výběrové množině.

Výběr více objektů

Jako odpověď na výzvu Vybrat objekty lze vybrat mnoho objektů najednou. Lze například určit pravoúhlou oblast, ve které jsou pak všechny objekty vybrány nebo lze určit výběr napříč, který vybere všechny objekty, přes které prochází křivka.

zw105Určení pravoúhlé oblasti výběru

Pravoúhlou oblast k výběru objektů lze definovat určením protějších rohů. Po určení prvního rohového bodu je možné:

     • Přetáhnutím kurzoru zleva doprava vytvořit uzavřené výběrové okno. Vybrány jsou pouze objekty, které pravoúhlé okno úplně uzavírá.
     • Přetažením kurzoru zprava doleva provést výběr křížením. Vybrány jsou objekty, které pravoúhlé okno uzavírá nebo přetíná.

Při výběru oknem musí být obvykle ve výběrovém rámečku okna obsažen celý objekt. Pokud je však objekt s nespojitým (čárkovaným) typem čáry ve výřezu viditelný pouze částečně a všechny viditelné vektory typu čáry mohou být uzavřeny oknem výběru, je vybrán celý objekt.

Určení nepravidelně tvarované oblasti výběru

Definovat nepravidelně tvarovanou oblast lze výběrem objektů určením bodů. Při použití příkazu SELECT vyberte objekty úplně uzavřené oblastí výběru určením okna mnohoúhelníku nebo objekty které uzavírá nebo přetíná oblast výběru přetínajícího mnohoúhelníku.

zw106

Určení výběru napříč

Objekty ve složitém výkresu lze snadněji vybrat pomocí výběru napříč. Výběr napříč vypadá jako křivka a vybere pouze objekty, kterými prochází, nikoliv objekty, které uzavírá. Následující obrázek desky obvodu zobrazuje výběr napříč několika částí.

zw107

Použití jiných možností výběru

Všechny možnosti výběru lze zobrazit zadáním ? na výzvu Vybrat objekty. Popis každé z možností výběru naleznete u příkazu SELECT.

Odstranění výběru z více objektů

Na výzvu Vybrat objekty lze zadat r (odstranit) a odstranit objekty z výběrové množiny pomocí možností výběru, například přetínajícího mnohoúhelníku nebo napříč. Pokud používáte možnost Odstranit a chcete se vrátit k přidávání objektů do výběrové množiny, zadejte a (Přidat). Podržte klávesu SHIFT a vyberte objekty nebo klepněte a přetáhněte výběr oknem nebo křížením; lze odstranit objekty z aktuální výběrové množiny. Přidat a odstranit objekty z výběrové množiny lze opakovaně.

Filtrování výběrových množin

Pomocí vlastností objektů nebo typů objektů lze zahrnout objekty do výběrové množiny nebo je vyjmout.

Existují dva způsoby filtrování výběrových množin:

    • Pomocí příkazu QSELECT: pomocí Rychlého výběru lze rychle definovat výběrovou množinu podle kritérií filtru, které určíte; objekty lze vybrat vlastností klasifikace.
    • Pomocí příkazu FILTER: pomocí filtrů výběru objektů lze pojmenovat a uložit filtry pro budoucí použití.

Pokud chcete filtrovat výběr podle barvy, typu čáry nebo tloušťky čáry pomocí Rychlého výběru i filtrů výběru, nejprve vezměte v úvahu, zda jsou tyto vlastnosti nastaveny jako typ DLEHLAD pro všechny objekty ve výkresu. Objekt může být například zobrazen červeně, protože jeho barva je nastavena na DLEHLAD a barva hladiny je červená

Seskupení objektů

Skupina je uložená množina objektů, které lze vybrat a upravit společně nebo samostatně podle potřeby. Skupiny poskytují snadný způsob kombinování elementů výkresu, se kterými je nutné pracovat jako s celkem.

Skupiny se do jisté míry podobají blokům, které poskytují jiný způsob kombinování objektů do pojmenované množiny. Například skupiny, které vytvoříte, jsou uloženy z jedné relace do druhé. Jednotlivé objekty ve skupině lze však upravit snadněji, než kdyby byly v blocích, které je nutné nejprve rozložit. Na rozdíl od bloků skupiny nelze sdílet s jinými výkresy. Součásti skupiny lze změnit při práci přidáním nebo odstraněním objektů.

Tvorba skupin

Pomocí příkazu GROUP vytvořte skupinu; skupině lze dát název a popis. Jestliže kopírujete skupinu, kopii je přiřazen výchozí název Ax a je považována za nepojmenovanou. Nepojmenované skupiny nejsou vypsány v dialogovém okně Seskupení objektů, pokud nevyberete možnost Zobrazit nepojmenované skupiny.

Jestliže zvolíte člen skupiny, který lze vybrat pro zahrnutí do nové skupiny, všechny členy předchozí skupiny jsou zahrnuty do nové skupiny. Objekty ve výkresu mohou být členy více než jedné skupiny a skupiny mohou být samy vloženy v jiných skupinách. Zrušením vložené skupiny lze obnovit původní konfiguraci skupiny.

Pojmenované skupiny nejsou zachovány při použití výkresu jako externí reference ani jeho vložení jako blok. Vázáním a rozložením externí reference nebo rozložením bloku lze však vytvořit skupinu dostupnou jako nepojmenovanou skupinu.

Velká skupina významně snižuje výkonnost systému, zabraňte proto tvorbě velkých skupin obsahujících stovky nebo tisíce objektů.

Výběr objektů ve skupinách

Na výzvu Výběr objektů lze vybrat skupiny podle názvu. Pokud je systémová proměnná PICKSTYLE nastavena na hodnotu 1 nebo 3 a vyberete libovolný člen vybíratelné skupiny, systém vybere všechny členy skupiny, které vyhovují kritériím výběru. Výběrem objektu, který je členem více než jedné vybíratelné skupiny, se vyberou všechny členy všech skupin, které obsahují tento objekt. Chcete-li vybrat skupiny pro úpravu pomocí uzlů, vyberte pomocí ukazovacího zařízení skupinu na výzvu Příkaz.

Úpravy skupin

Kdykoli lze přidat nebo odstranit členy skupin a přejmenovat skupiny. Skupiny lze také kopírovat, zrcadlit a použít v polích.

Vymazáním člena skupiny se tento objekt odstraní z definice skupiny. Pokud je člen skupiny zahrnut v odstraněném bloku, objekt se odstraní z výkresu a také ze skupiny. Pokud odstraněním objektu ze skupiny zůstane skupina prázdná, skupina zůstane definována. Definici skupiny lze odstranit rozložením skupiny. Rozložení skupiny ji odstraní z výkresu, avšak objekty, které byly součástí skupiny, zůstanou ve výkresu.

Lze změnit pořadí člena skupiny (pořadí, ve kterém se vybírají objekty), jeho popis, a zda ho lze vybrat. Změnit pořadí členů skupiny lze dvěmi způsoby: změnit číselné umístění jednotlivých členů nebo rozsahů členů skupiny, nebo obrátit pořadí všech členů. První objekt v každé skupině má číslo 0, ne 1.

nevitesirady

Go to top