TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Nastavení výkresových pohledů

Posun pohledu

Umístění pohledu je možné změnit pomocí příkazu PAN nebo posuvníků okna.

Pomocí volby PAN v reálném čase lze dynamicky posouvat pohled jednoduše pohybem ukazovacího zařízení. Podobně jako při posouvání obrazu kamerou, nemění příkaz PAN umístění ani zvětšení objektů na výkresu, ale pouze pohled. Stiskem pravého tlačítka lze zobrazit nabídku s dalšími příkazy pro prohlížení.

Zvětšení pohledu (Zoom)

Příkaz ZOOM lze použít k přibližování nebo oddalování pohledu výkresu. Příkaz ZOOM nemění absolutní velikost objektů ve výkresu, ale pouze zvětšení pohledu.

zw2

Zoom podle výběrového obdélníku

Zoom lze rychle použít na obdélníkovou oblast výkresu určením dvou diagonálních rohů. Levý dolní roh oblasti, kterou určíte, se stane levým dolním rohem nového zobrazení. Tvar určené oblasti zoomování přesně neodpovídá novému pohledu, který je dán tvarem výřezu.

zw3

Zoom v reálném čase

Pomocí volby Rychlý zoom příkazu ZOOM lze dynamicky zoomovat posunutím ukazovacího zařízení nahoru nebo dolů. Klepnutím pravým tlačítka lze zobrazit nabídku s dalšími příkazy pro prohlížení.

Zoom podle jednoho nebo více objektů

Volba Objekty příkazu ZOOM zobrazuje pohled s největším možným zvětšením, které obsahuje všechny vybrané objekty.

Zoom na všechny objekty ve výkresu

Volba Vše příkazu ZOOM zobrazí pohled s největším možným zvětšením tak, aby byly zobrazeny všechny objekty ve výkresu. Tento pohled zahrne objekty v hladinách, které jsou vypnuty, ale neobsahuje objekty v zmrazených hladinách.

Volba Vše příkazu ZOOM zobrazí uživatelem definované meze rastru nebo meze výkresu podle toho, který pohled je větší.

zw4

Uložení a obnovení pohledů

Uložené pohledy můžete obnovit pro rozvržení a vykreslení (nebo pokud je nutné poukázat na určité detaily). Určité zvětšení, umístění a orientace se označují jako pohled. V každé relaci výkresu lze obnovit poslední pohled zobrazený v každém výřezu a až 10 předchozích pohledů.

Pojmenované pohledy jsou uloženy s výkresem a mohou být kdykoli použity. Při vytváření rozvržení lze obnovit pojmenovaný pohled do výřezu v rozvržení.

Uložení pohledu

Při pojmenovávání a ukládání pohledu se ukládají následující nastavení:

     • Zvětšení, střed a směr pohledu
     • Kategorie pohledu, kterou přiřadíte k pohledu (volitelné)
     • Umístění pohledu: List Model nebo specifické rozvržení
     • Viditelnost hladin ve výkrese v okamžiku uložení pohledu
     • Uživatelský souřadný systém
     • 3D perspektiva a oříznutí

Obnovení pojmenovaného pohledu

Pojmenovaný pohled lze obnovit do aktuálního výřezu nebo pomocí něj vytvořit rozvržení, obnovit pohled, který často používáte při práci v modelovém prostoru, nebo určit, který pohled modelového prostoru se má zobrazit při otevření výkresu.

Pohled rozvržení, který se zobrazí při otevření výkresu, lze specifikovat pouze v případě, že jste výkres uložili z příslušného listu rozvržení.

Zobrazení více pohledů v modelovém prostoru

Chcete-li najednou zobrazit několik pohledů, můžete oblast výkresu na kartě Model rozdělit do samostaných oblastí prohlížení nazývaných výřezy modelového prostoru. Uspořádání výřezů modelového prostoru je možné uložit pro další použití.

Nastavení výřezů modelového prostoru

Na listu Model lze rozdělit plochu výkresu na jednu nebo více sousedících obdélníkových oblastí, které se nazývají výřezy modelového prostoru.

Nastavení výřezů modelového prostoru

Zobrazování různých pohledů ve velkých složených výkresech snižuje čas potřebný k zoomu nebo posunu v jednom pohledu. Také chyby přehlédnuté v jednom pohledu mohou být patrné v jiných pohledech.

Výřezy vytvořené v listu Model kompletně vyplňují plochu výkresu a nepřekrývají se. Při provádění změn v jednom výřezu jsou ostatní výkresy jsou souběžně aktualizovány. Na obrázku jsou tři výřezy modelového prostoru.

zw5

S výřezy modelového prostoru lze provádět:

       • Posun, zoomování, nastavení uchopení, rastru a režimů ikony USS, obnovení pojmenovaných pohledů.
       • Uložit orientace uživatelského souřadnicového systému s jednotlivými výřezy.
       • Kreslit z jednoho výřezu do druhého při vykonávání příkazu.
       • Pojmenovat uspořádání výřezu, aby je bylo možné použít na listu Model nebo vložit do listu rozvržení.

Nastavení různých souřadných systémů v jednotlivých výřezech je užitečné, pokud pracujete na 3D modelech.

Rozdělení a spojení výřezů modelového prostoru

Výřezy modelového prostoru lze jednoduše upravovat rozdělením a spojením. Pokud chcete spojit dva výřezy, musí mít společnou hranu se stejnou délkou.

Obrázek níže zobrazuje několik výchozích konfigurací výřezu modelového prostoru.

zw6

zw7

Výběr a použití aktuálního výřezu

Při používání více výřezů modelového prostoru je jeden z nich aktuální výřez. Když je výřez aktuální, kurzor se zobrazí jako nitkový kříž (ne šipka) a hranice výřezu se zvýrazní.

Aktuální výřez lze změnit kdykoliv, ne však v průběhu příkazu Zobrazit.

Uložení a obnovení uspořádání výřezů listu Model

Uspořádání výřezu modelu může být uloženo a obnoveno podle názvu.

Díky tomu není nutné nastavovat výřezy a pohledy pokaždé, když je potřebujete. Mezi nastavení, která jsou uložena s uspořádáním výřezu, patří:

     • Počet a umístění výřezů
     • Pohledy, které výřezy obsahují
     • Nastavení rastru a uchopení pro každý výřez
     • Nastavení zobrazení ikony USS pro každý výřez

Pomocí příkazu VPORTS mohou být uspořádání výřezů uložena a později obnovena podle názvu.

Určení 3D pohledu

Při práci v 3D budete často potřebovat zobrazit několik různých pohledů tak, aby bylo možné jednoduše ověřit 3D účinky prováděných změn.

Jedním z těchto bodů pohledu je izometrický pohled, který snižuje počet vizuálně se překrývajících objektů. Z vybraného bodu pohledu lze vytvořit nové objekty, upravit existující objekty nebo generovat skrytou čáru či stínovaný pohled.

Zobrazení rovnoběžných průmětů ve 3D

Rovnoběžný průmět 3D modelu můžete zobrazit z kteréhokoliv bodu v modelovém prostoru.

Chcete-li určit bod nebo ůhel v modelovém prostoru, můžete:

     • Vybrat přednastavený 3D pohled z panelu nástrojů.
     • Zadat souřadnice nebo úhly, které reprezentují umístění pohledu ve 3D.
     • Změnit na pohled roviny XY aktuálního USS, uloženého USS nebo GSS.
     • Dynamicky změnit 3D pohled pomocí ukazovacího zařízení.

Nastavit přední a zadní ořezávající roviny tak, aby omezovaly zobrazované objekty.

Prohlížení ve 3D je dostupné pouze v modelovém prostoru. Pokud pracujete ve výkresovém prostoru, není možné použít příkazy 3D prohlížení (například VPOINT, DVIEW, PLAN) k definování pohledů výkresového prostoru. Pohled ve výkresovém prostoru je vždy půdorys.

Pohled a souřadnicový systém, které jsou výchozí pro většinu výkresů ZWCADu, lze obnovit nastavením směru USS na Globální a nastavením 3D pohledu na půdorys. Půdorys je pohled namířený na počátek (0,0,0) z bodu na kladné ose Z. Výsledkem je pohled roviny XY.

Volba přednastavených 3D pohledů

Perspektivní pohledy modelu mohou pomoci dosáhnout realistických efektů.

Vyberte přednastavené standardní pravoúhlé a iso pohledy podle názvu nebo popisu. Tyto pohledy představují běžně používané varianty: Shora, Zdola, Ze předu, Zleva, Zprava a Ze zadu. Navíc je možné nastavit iso pohledy: Iso JZ (jihozápadní), iso JV (jihovýchodní), iso SV (severovýchodní) a iso SZ (severozápadní).

Chcete-li porozumět tomu, jak iso pohledy fungují, představte si, že se díváte z vrchu kvádru dolů. Pokud se posunete k levému dolnímu rohu kvádru, prohlížíte si ho z pohledu iso JZ. Pokud se posunete k pravému hornímu rohu kvádru, prohlížíte si ho z pohledu iso SV.

zw8

Definování 3D pohledu pomocí souřadnic nebo úhlů

Směr prohlížení lze definovat zadáním souřadnic bodu nebo zadáním dvou úhlů rotace.

Tento bod představuje umístění v 3D prostoru při prohlížení modelu a směrem k počátku (0,0,0). Hodnoty souřadnic bodu pohledu jsou relativní ke globálnímu souřadnicovému systému pokud nezměníte systémovou proměnnou WORLDVIEW.

Obecné zásady pro určování standardních pohledů se u architektonických (AEC) a strojírenských modelů liší. U AEC modelu je kolmý pohled roviny XY pohledem shora neboli půdorysem; v strojírenském modelu je kolmý pohled roviny XY pohledem zepředu.

Pohled lze otočit pomocí příkazu DDVPOINT Následující obrázek zobrazuje pohled definovaný dvěma úhly k ose X a rovině XY GSS.

zw9

Dynamická změna 3D pohledu

Pomocí dynamického prohlížení je možné zobrazit efekty změny bodu pohledu při provádění změn.

Příkaz 3DORBIT aktivuje interaktivní pohled 3D Orbit v aktuálním výřezu. Když je příkaz 3DORBIT aktivní, k manipulaci s pohledem modelu používejte ukazovací zařízení.

 

nevitesirady

Go to top