TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Tvorba a uložení výkresu

Tvorba nového výkresu

K vytváření výkresů používejte různé způsoby.

Tvorba výkresu od začátku

Rychlým způsobem tvorby nového výkresu je vytvoření výkresu od začátku, při kterém se použije nastavení z výchozího souboru šablony výkresu.

Vytvořit výkres od začátku lze pomocí příkazu NEW dialogového okna Vybrat šablonu dialogového okna Vytvořit nový výkres. Příkaz QNEW nevyžaduje použití žádného dialogového okna.

Dialogové okno Vytvořit nový výkres

Pokud není určen žádný soubor šablony výkresu v dialogovém okně Možnosti, klepnutím na příkaz Nový v nabídce Soubor nebo Rnový na Standardním panelu nástrojů, při nastavených systémových proměnných FILEDIA a STARTUP na 1, se zobrazí dialogové okno Vytvořit nový výkres.

Při tvorbě výkresu od začátku lze pro nový výkres určit palcové nebo metrické jednotky. Vybrané nastavení určuje výchozí hodnoty použité pro mnoho systémových proměnných řídících text, kóty, rastr, uchopení a výchozí typ čáry a soubor šrafovacího vzoru.

      • Palcové. Vytvoří nový výkres založený na palcovém systému jednotek. Výkres používá vnitřní výchozí hodnoty a výchozí hranici zobrazení rastru, nazývanou meze rastru, 12 × 9 palců.
      • Metrické. Vytvoří nový výkres založený na metrickém systému jednotek. Výkres používá vnitřní výchozí hodnoty a výchozí hranici zobrazení rastru 429 × 297 milimetrů.

Dialogové okno Vybrat šablonu

Dialogové okno Vybrat šablonu se zobrazí klepnutím na příkaz Nový v nabídce Soubor nebo implicitně po klepnutí na příkaz Rnový na standardním panelu nástrojů při nastavených systémových proměnných FILEDIA na 1 a STARTUP na 0.

V pravém dolním rohu dialogového okna Vybrat šablonu je tlačítko Otevřít a u něj tlačítko šipky. Klepnutím na tlačítko šipky lze zvolit mezi dvěma vnitřními výchozími šablonami výkresu, metrickou a palcovou.

Výchozí soubor šablony výkresu

Pomocí příkazu Rnový (při nastavené systémové proměnné FILEDIA na 1 a STARTUP na 0) se ihned vytvoří nový výkres, který je založen na určeném výchozím souboru šablony výkresu. Jak určit výchozí soubor šablony výkresu na kartě Soubory dialogového okna Možnosti. Klepněte na položku nazvanou „Nastavení šablony výkresu“ a určete cestu a soubor šablony výkresu.

Použití průvodce nastavením

Průvodce nastavením vytvoří základní nastavení výkresu krok za krokem

Klepnutím na příkaz Nový v nabídce Soubor nebo na příkaz Rnový na Standardním panelu nástrojů (při systémových proměnných FILEDIA a STARTUP nastavených na hodnotu 1) se zobrazí dialogové okno Vytvořit nový výkres. Průvodce nastavením vytvoří základní nastavení výkresu krok za krokem. Existují dvě možnosti nastavení výkresu pomocí průvodce:

Průvodce pokročilým nastavením

Nastaví jednotky měření, přesnost zobrazených jednotek a meze rastru. Také vytvoří nastavení úhlů, například jednotky stylu měření, přesnost, směr a orientaci.

Průvodce rychlým nastavením

Nastaví jednotky měření, přesnost zobrazených jednotek a meze rastru.

Tvorba výkresu pomocí souboru šablony

Soubory šablon výkresu mají příponu souboru .dwt a obsahují standardní nastavení.

Při tvorbě nového výkresu založeného na existujícím souboru šablony a provedení změn neovlivní tyto změny v novém výkresu soubor šablony. Lze také použít jeden ze souborů šablon dodaných se ZWCADem nebo vytvořit vlastní soubory šablon.

Tvorba souboru šablony výkresu

Pokud je nutné vytvořit několik výkresů, které používají stejné konvence a výchozí nastavení, lze ušetřit čas vytvořením nebo úpravou souboru šablony místo určování konvencí a výchozích nastavení při každém vytvoření nového výkresu. Konvence a nastavení obvykle ukládáné v souborech šablon zahrnují:

      • Typ jednotky a přesnost
      • Rohová razítka, rámečky a loga
      • Názvy hladin
      • Uchopení, rastr a nastavení orto
      • Meze rastru
      • Kótovací styly
      • Styly textu
      • Typy čar

Otevření existujícího výkresu

Je možné najít a otevřít jeden nebo více existujících výkresů (i poškozených).

Nalezení souboru výkresu

Výkres lze vyhledat pomocí názvu, umístění a filtrů data nebo vlastností (například klíčových slov), které jsou přidány do výkresu.

Otevření výkresu

Chcete-li otevřít existující soubor, zobrazte dialogové okno Vybrat soubor pomocí příkazu Otevřít v nabídce Soubor. Je také možné spustit ZWCAD a otevřít výkres poklepáním na výkres v Průzkumníku Windows. Jestliže je ZWCAD již spuštěn, výkres se neotevře v další relaci, ale v aktuální relaci.

Výkres lze otevřít také jeho přetáhnutím z Průzkumníku Windows do ZWCADu. Pokud přetáhnete a upustíte jeden nebo více výkresů kdekoli mimo oblast výkresu (například na příkazovém řádku nebo prázdném prostoru u panelů nástrojů) ZWCAD otevře výkres. Jestliže však výkres přetáhnete do oblasti výkresu s otevřeným výkresem, nový výkres se neotevře, ale vloží jako reference bloku.

Nalezení souboru výkresu

Výkresy pomocí názvu, umístění a filtrů dat lze vyhledat pomocí dialogového okna Najít.

Dialogové okno Vybrat soubor zobrazí náhledy souborů výkresu. Při zapnuté systémové proměnné RASTERPREVIEW ZWCAD automaticky generuje obrázek náhledu, který je ukládán s výkresem při jeho uložení.

Určení vyhledávacích cest, názvů souborů a umístění soborů

Vyhledávací cestu ZWCAD používá k nalezení podpůrných souborů výkresu, například písem textu, výkresů, typů čar a šrafovacích vzorů. Pracovní vyhledávací cesta vypíše cesty, které jsou platné a existují v aktuální struktuře systémového adresáře (včetně přiřazených síťových jednotek). Vyhledávací cestu lze nastavit na kartě Soubory dialogového okna Možnosti.

Systémová proměnná uchovává MYDOCUMENTSPREFIX umístění složky Dokumenty aktuálního uživatele.

Přidání identifikačních informací k výkresům

Vlastnosti výkresu mohou pomoci identifikovat výkres. Některé vlastnosti výkresu jsou ukládány operačním systémem (například typ, umístění a velikost výkresu). Tyto hodnoty jsou v souboru výkresu jen pro čtení a lze je změnit pouze pomocí Průzkumníku Windows. Nástroj Najít ve standardním dialogovém okně výběru může tyto informace použít k hledání souborů (lze například vyhledat všechny soubory vytvořené v určitém datu nebo jen soubory změněné včera).

Chcete-li definovat vlastnosti výkresu, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Vlastnosti výkresu a v dialogovém okně Vlastnosti výkresu zadejte požadované vlastnosti

Práce s více otevřenými výkresy

V jedné relaci ZWCADu můžete otevřít více než jeden výkres. Mezi otevřenými výkresy se lze přepínat klepnutím na kartu výkresu nebo pomocí kláves CTRL+F6 nebo CTRL+TAB.

Rychle vyvolat jiné výkresy, kopírovat a vkládat mezi výkresy nebo přetáhnout vybrané objekty z jednoho výkresu do jiného lze pomocí pravého tlačítka ukazovacího zařízení. Kopírovat vlastnosti z objektů v jednom výkresu do objektů v jiném výkresu lze také pomocí příkazu kopírování vlastností (MATCHPROP). Přesného umístění při kopírování objektů z jednoho výkresu do jiného lze docílit pomocí uchopení objektů, příkazu kopírování s referenčním bodem (COPYBASE) a příkazu vložení do původních souřadnic (PASTEORIG).

Obnovení poškozeného souboru

Pokud je poškozen výkres nebo byl program neočekávaně ukončen, některá nebo všechna data lze obnovit pomocí příkazů pro nalezení a opravu chyb nebo jejich načtením ze záložního souboru.

Otevřít poškozený soubor lze pomocí příkazu RECOVER. Najít a opravit chyby v aktuálně otevřeném souboru výkresu můžete pomocí příkazu AUDIT. Příkaz RECOVER provede diagnostiku stavu výkresu a pokusí se ho otevřít. Jestliže poškození není velké, lze někdy opravit výkres jen jeho otevřením.

Obnovení ne vždy zaručuje stoprocentní konzistenci souboru výkresu. Program z poškozeného souboru alespoň načte co nejvíce dat.

Tvorba a obnovení záložních souborů

Častým ukládáním práce lze zajistit minimální ztrátu dat, pokud systém z jakéhokoli důvodu selže. Pokud se vyskytne problém, je možné soubor výkresu obnovit ze záložního souboru.

Na kartě Otevřít a uložit dialogového okna Možnosti lze určit, které záložní soubory jsou při ukládání výkresů vytvořeny. Pokud to provedete, při každém uložení výkresu se předchozí verze výkresu uloží do souboru se stejným názvem a příponou souboru .bak. Záložní soubor je umístěn ve stejné složce jako soubor výkresu. Záložní verzi souboru je možné načíst přejmenováním souboru .bak na soubor s příponou .dwg v Průzkumníku Windows. Zkopírováním souboru do jiné složky můžete zabránit přepsání původního souboru.

Uložení výkresu

Soubory výkresu se ukládají pro pozdější použití stejným způsobem jako v jiných aplikacích Microsoft Windows. Lze také nastavit automatické ukládání a zálohování souborů a ukládat pouze vybrané objekty. Při práci s výkresem je nutné ho často ukládat. Ukládání zabraňuje ztrátě dat při výpadku napájení nebo jiných neočekávaných událostech. Chcete-li vytvořit novou verzi výkresu a neovlivnit původní výkres, můžete si ho uložit pod jiným názvem.

Přípona souboru pro soubor výkresu je .dwg a dokud nezměníte výchozí formát souboru, ve kterém jsou výkresy ukládány, výkresy budou ukládány ve formátu souboru posledního výkresu.

Automatické ukládání výkresů

Jestliže zapnete možnost automatického ukládání, výkres se uloží v určených časových intervalech. Při výchozím nastavení je automaticky ukládaným souborům dočasně přiřazen název filename_ a_b_nnnn.sv$. Tyto dočasné soubory jsou automaticky odstraněny při obvyklém zavření výkresu. V případě selhání programu nebo výpadku napájení nejsou tyto soubory odstraněny.

Použití záložních souborů

Na kartě Otevřít a uložit dialogového okna Možnosti lze určit, které záložní soubory jsou při ukládání výkresů vytvořeny. Pokud to provedete, při každém uložení výkresu se předchozí verze výkresu uloží do souboru se stejným názvem a příponou souboru .bak. Záložní soubor je umístěn ve stejné složce jako soubor výkresu. Načíst záložní verzi lze přejmenováním souboru .bak na soubor s příponou .dwg v Průzkumníku WIndows. Zkopírováním souboru do jiné složky můžete zabránit přepsání původního souboru.

Uložení části souboru výkresu

Chcete-li vytvořit nový soubor výkresu z části existujícího výkresu, je možné použít příkazy BLOCK nebo WBLOCK. Pomocí obou příkazů lze vybrat objekty nebo určit definici bloku v aktuálním výkresu a uložit je v novém souboru výkresu. Spolu s novým výkresem je také možné uložit odpovídající popis.

Uložení do jiného typu souboru výkresu

Pomocí rozevírací nabídky Soubory typu v rámci dialogového okna Uložit výkres jako lze uložit výkres do dřívější verze formátu DWG, formátu DXF nebo souboru šablony.

Určení jednotek, úhlů a měřítka

Určete jednotky měření, které chcete použít, jejich formát a další konvence.

Určení jednotek měření

Je možné určit formát zobrazení jednotek. Podle toho, co určíte, lze zadat souřadnice v desetinném tvaru, zlomkovém tvaru, stupních nebo jiném formátu. Chcete-li zadat zlomkový formát stop a palců, označte stopu pomocí znaku apostrofu (‚), například 65‘8. Není nutné určovat palce zadáním uvozovek („).

Typ jednotek a přesnost lze nastavit v Průvodci rychlým nastavením, Průvodci pokročilým nastavením nebo v dialogovém okně Kreslící jednotky. Tato nastavení určují, jak se přeloží zadání souřadnic, odsazení a vzdálenosti, a jak se zobrazí souřadnice a vzdálenosti.

Formát jednotek pro vytvoření a vypsání objektů, měření vzdáleností a zobrazení souřadnic je odlišný od nastavení jednotek používaných při tvorbě kót.

Pokud začnete tvořit výkres v jednom systému jednotek (palcovém nebo metrickém) a potom budete chtít přepnout výkres do jiného systému, je nutné pro získání přesných kót změnit měřítko výkresu faktorem. Chcete-li například převést palce na centimetry, změňte měřítko výkresu faktorem 2.54. Chcete-li převést centimetry na palce, faktor měřítka je 1/2.54 neboli přibližně 0.3937.

Nastavení konvencí úhlů

Konvence měření pro úhly lze určit tak, že kladné hodnoty úhlů budou měřeny ve směru pohybu hodinových ručiček nebo proti směru pyohybu hodinových ručiček a úhel 0 lze nastavit na libovolnou pozici. Úhly lze zadávat pomocí gradů, radiánů, geodetických jednotek nebo stupňů.

Pokud používáte geodetické úhly k zadávání polárních souřadnic, určete, zda jsou geodetické úhly měřeny v severním, jižním, východním nebo západním směru. Chcete-li například zadat souřadnice relativně k aktuálním souřadnicím pro hranici pozemku, která je dlouhá 72 stop a 8 palců ve směru 45 stupňů severně a 20 minut, 6 vteřin východně, zadejte @72‘8“<n45d20‘6“e.

nevitesirady

Go to top