TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Špeciálne znaky návestia menu

Následujúca tabuľka popisuje znaky, ktoré majú špeciálne funkcie - pokiaľ sú súčásťou návestí roletových a kurzorových menu.

Špeciálne znaky návestia menu

Znak    Popis

--         Návestie, ktoré je prevedené na oddelovač v roletovom a kurzorovom menu (ak nie je použité s ďalšími znakmi).

 

+     Pokračovanie makra na ďalšom riadku (ak je posledným znakom v riadku).

 

->   Predpona návestia, ktorá "hovorí", že položka kurzorového alebo roletového menu má podmenu.

 

<-        Predpona návestia, ktorá "hovorí", že položka kurzorového alebo roletového menu je poslednou položkou v podmenu.

 

<-<-...Predpona návestia, ktorá "hovorí", že položka kurzorového alebo roletového menu je poslednou položkou v podmenu a ukončí rodičovské menu (Jedno <- je požadované pre ukončenie každého rodičovského menu).

 

          

$(      Umožní vyhodnotenie DIESEL výrazu v roletovom alebo kurzorovom menu, pokiaľ sú $( prvými znakmi.

Príklad:

[$(eval,"Mierka  "$(index,0,$(getenv,MIERKA)):$(index,1,$(getenv,MIERKA))"")]

Ak je hodnota premennej MIERKA - "1,50" v roletovom menu bude položka zobrazená ako:

Mierka   1:50

 

~     Potlačí (zošedne) návestie.

Návestie položky menu, ktoré začína znakom (~) bude potlačené (zošednuté). Podľa štandardných konvencií to znamená, že táto položka nepredstavuje platný výber. Akýkoľvek príkaz pripojený k tejto položke nebude vyvolaný a ak položka otevára podmenu, to nebude zobrazené.

Napríklad, následujúce položky budú potlačené:

[~ Úsečka]

[~ ->Krivka]

Podmenu k potlačenému menu nebude prístupné.

Používanie DIESELu k potlačeniu návestia

Návestie položiek menu môžu obsahovať výrazy DIESELu, ktoré podmienečne potlačí alebo zprístupní položku menu. Napríklad DIESEL výraz v následujúcej položke menu potlačí návestie ak je aktívny príkaz.

[$(if,$(getvar,cmdactive),~ )POSUN]^C^C_move

 

!.   Ak je návestie uvedené týmto znakom, bude položka označená zatržítkom.

Zaškrtnúť položku menu pomocou zatržítka môžete tak, že pred návestie vložíte vykričník s bodkou (!.). zaškrtnutie položky neovplivní možnosť výberu položky, ak nieje zaškrtnutá položka potlačená.

V následujúcom príklade bude položka menu Úsečka zaškrtnutá.

[!. Úsečka]

Používanie DIESELu k zaškrtnutiu návestia

Návestie položiek menu môže obsahovať výrazy DIESELu, ktoré podmienečne zaškrtnú položku menu. Napríklad DIESEL výraz v následujúcej položke menu zaškrtne návestie podľa aktuálneho stavu systémových premenných.

[$(if,$(getvar,orthomode),!. )Ortho]^O

[$(if,$(getvar,snapmode),!. )Krok]^B

[$(if,$(getvar,gridmode),!. )Rastr]^G

Položky menu môžete soúčasne potlačiť a zaškrtnúť. Formát je:

[~!. text_návestia]

alebo

[!.~ text_návestia]

kde ~ je špeciálny znak, ktorý potlačí položku a !. položku zaškrtne.

V následujúcom príklade, položka menu Úsečka je potlačená a zaškrtnutá. Rovnako ako v predchádzajúcich príkladoch, môžete použíť výrazy DIESELu pre súčasné potlačenie a zaškrtnutie položky v menu.

[~!. Úsečka]

 

&        Znak & umiestnený pred písmenom hovorí, že písmeno bude použité ako klávesová skratka v roletovom alebo kurzorovom menu.

 

/c        Určuje klávesovú skratku v návestí roletového nebo kurzorového menu.

 

\t        Definuje, že všetky následujúce znaky sú zarovnané k pravej strane.

Toto Sú jediné nealfanumerické znaky, ktoré je možné použiť na prvom mieste v návestí menu. Ostatné nealfanumerické znaky, ktoré niesú uvedené v predchádzajúcom zozname sú vyhradené pre budúce verzie ako špeciálne znaky menu.

nevitesirady

Go to top