TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Obrazovkové menu

Sekcia obrazovkového menu riadi oblasť obrazovkového menu. Implicitne je obrazovková menu vypnuté. Môžete ho zapnúť pomocou voľby Zobrazit obrazovkové menu v kresliacom okne AutoCADu na karte Zobrazení v dialógu Nastavení.

Návestie sekcie ***SCREEN predstavuje začiatok obrazovkového menu AutoCADu. Návestie sekcií, ktoré budeme používať, budú začínať raťazcom **S. Jednoduché a výstižné pomenovanie vám uľahčí ďalšiu prácu, keď sa na podmenu bude odkazovať mnoho ďalších podmenu.

Je však málo pravdepodobné, že túto časť menu budete vytvárať, pretože pri používaní nástrojových panelov a roletového menu nemá praktický význam a je to tak trocha pozostatok z minulosti.

Tabletové menu

V AutoCADe môžete konfigurovať až 4 oblasti na tablete, ktoré slúžia pre zadávanie príkazov. Tieto sekcie majú návestie TABLET1TABLET4 a definujú makrá, ktoré sú priradené výberom v týchto oblastiach na tablete.

Položky menu v sekciách TABLETn používajú rovnakú syntax ako položky v iných menu. S návestím položiek sa zaobchádza rovnako ako v prípade sekcií BUTTONSn. Môžete ho použiť ako komentáre, ale nebudú zobrazené.

Oblasti na tablete, ktoré definujete pomocou príkazu TABLET. Konfigurácie sú rozdelené na výberové štvorce s rovnakou veľkosťou, ktorá sa riadi počtom stĺpcov a riadkov pre každú oblasť. Tieto štvorce odpovedajú riadkom, ktoré nasledujú návestie sekcie TABLETn v poradí zľava doprava a zhora dole (bez ohľadu na to či obsahujú alebo neobsahujú text).

Napríklad ak konfigurujete oblasť, ktorá má pät stĺpcov a štyri riadky, položka pod návestím sekcie odpovedá štvorcu v ľavom hornom rohu. Podobne položka v osmom riadku odpovedá tretiemu štvorcu zľava v druhom riadku. AutoCAD rozoznáva až 32766 položiek v každej sekcii, čo by malo byť dostatočné pre akékoľvek tabletové menu.

Môžete doplniť vlastné makrá do sekcie ***TABLET1 v súbore acad.mnu. Položky v tejto oblasti odpovedajú 225 štvorcom v hornej časti tabletovej šablóny (riadky A až I a stĺpce 1 až 25). Upravujte riadky, ktoré obsahujú len návvestie.

Vyhľadajte na vašom súbore menu riadok ***TABLET1 a všimnite si, že 225 nasledujúcich riadkov obsahuje len návěští.

***TABLET1

[A-1]

[A-2]

[A-3]

.

.

.

[I-25]

Tieto návestia odpovedajú rastru na šablone. Môžete doplniť vlastné makrá k odpovedajúcemu návestiu [riadok-stĺpec] podľa formátu Syntaxe položky menu. Nedoporučujeme upravovať riadky za [I-25].

Nápoveda pre menu

Pomocné texty na stavovom riadku sú dôležitým prvkom podpory prirodzenej nápovedy. Jedná se o jednoduché, popisné texty, ktoré sa zobrazujú pri výbere položky na stavovom riadku. Sekcia Helpstrings definuje tento spôsob nápovedy.

Nasledujúci príklad ukazuje jednoduchý súbor menu, ktorý používá Helpstrings.

***MENUGROUP=vzor

***POP1

ID_Nazov [/NNázov]

ID_Storno [Zrušit príkaz]^C^C

ID_Usecka [/eÚsečka]^C^C_line

***HELPSTRINGS

ID_Nazov [Toto je názov menu]

ID_Storno [Preruší predchádzajúci príkaz]

ID_Usecka [Nakreslí jednoduchú úsečku]

Syntax pre sekciu Helpstrings je názov nasledovaný návestím. Ak zvýrazníte položku v menu, cez názov je vyhľadaný odpovedajúci záznam v sekcii ***HELPSTRINGS. Ak záznam existuje, zobrazí sa jeho návestie na stavovom riadku.

Klávesové skratky

AutoCAD podporuje uživateľsky definované klávesové skratky. tu je krátky príklad sekcie Accelerators.

***ACCELERATORS

ID_Line   [SHIFT+CONTROL+"L"]

[CONTROL+"Q"]^C^C_quit

[CONTROL+SHIFT+"Z"]^C^Czoom extents

Sekcia Accelerators obsahuje položky v dvoch formátoch.

První je návestie (ako je napr. ID_Line), za ktorým nasleduje popis s modifikátormi. K modifikátorom sa pridáva buď jedno písmeno alebo špeciálny virtuálny reťazec (ako je napr. "F12" uzatvorený v úvodzovkách). Tento typ položky mapuje klávesovú skratku s položkou menu. Jeden alebo viac modifikátorov môžete spájať znamienkom plus (+), tak ak je uvedené v prvomm príklade. AK zadáte nadefinovanoú klávesovú skratku, podľa návestia je vyhodnotená položka menu rovnako, ako keby bola priamo vybraná užívateľom.

Druhý spôsob spočíva v tom, že za návestím, ktoré obsahuje modifikátory a písmena kláves, je uvedená sekvencia príkazov. Táto metóda prevádza sekvencie kláves na sekvencie príkazov a neexistuje k nej odpovedajúca položka menu. Formátovanie a špeciálne znaky sú rovnaké ako v ostatných položkách menu okrem spätného lomítka (\), ktoré nemožno použiť pre čakanie na vstup užívateľa. Ak chcete použiť spätné lomítko, môžete použiť predchádzajúcu metódu, ktorá mapuje modifkátor a klávesu k položce menu, ktorá vyvolá sekvenciu príkazov s požadovaným čakaním.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam platných modifikátorov.

Platné modifikátory

Reťazec          Popis

CONTROL     Klávesa CTRL

SHIFT             Pravá alebo ľavá klávesa SHIFT

Nasledujúca tabuľka obsahuje špeciálne virtuálne klávesy (tieto klávesy musíte zadávať v úvodzovkách).

Speciálne virtuálne klávesy

Reťazec          Popis                           Vnimky

F1                     klávesa F1                  Hoci klávese F1 možno priradiť makro, toto makro nebude použité, pretože táto klávesa je obecne priradená nápovede. Používanie modifikátoru s touto klávesou je možné.

F2                     klávesa F2                  Nezmenené, táto klávesa prepíná stav textového okna.

F3                     klávesa F3                  Nezmenené, táto klávesa spúšťa UCHOP.

F4                     klávesa F4                  Nezmenené, táto klávesa zapína a vypína TABMODE.

F5                     klávesa F5                  Nezmenené, táto klávesa zapína a vypína IZOROV.

F6                     klávesa F6                  Nezmenené, táto klávesa zapína a vypína COORDS.

F7                     klávesa F7                  Nezmenené, táto klávesa zapína a vypína GRIDMODE.

F8                     klávesa F8                  Nezmenené, táto klávesa zapína a vypína ORTHOMODE.

F9                     klávesa F9                  Nezmenené, táto klávesa zapína a vypína SNAPMODE .

F10                  klávesa F10                Nezmenené, táto klávesa prepína zapína a vypína polárne trasovanie.

F11                  klávesa F11                Nezmenené, táto klávesa zapína a vypína trasovanie uchopenia objektov.

F12                  klávesa F12                Nie je.

INSERT          klávesa INS                Nie je.

DELETE         klávesa DEL              Nie je.

ESCAPE         klávesa ESC               Hoci klávese ESC možno priradiť makro, toto makro nebude použité, pretože táto klávesa je obecne priradená Prerušeniu.Klávesám CONTROL+ESCAPE a CONTROL+SHIFT+ESCAPE nemožno priradiť makro, pretože tieto klávesy sú kontrolované Windows.Používanie modifikátoru SHIFT s touto klávesou je možné.

UP                    klávesa                        Musí byť použitá s modifikátorom CONTROL.

DOWN            klávesa                        Musí byť použitá s modifikátorom CONTROL.

LEFT               klávesa                        Musí byť použitá s modifikátorom CONTROL.

RIGHT            klávesa                        Musí byť použitá s modifikátorom CONTROL.

NUMPAD0     klávesa 0                    Nie je.

NUMPAD1     klávesa 1                    Nie je.

NUMPAD2     klávesa 2                    Nie je.

NUMPAD3     klávesa 3                    Nie je.

NUMPAD4     klávesa 4                    Nie je.

NUMPAD5     klávesa 5                    Nie je.

NUMPAD6     klávesa 6                    Nie je.

NUMPAD7     klávesa 7                    Nie je.

NUMPAD8     klávesa 8                    Nie je.

NUMPAD9     klávesa 9                    Nie je.

Užívatelia, ktorí často zadávajú súradnice z klávesnice môžu použiť následujíce klávesové skratky.

["NUMPAD5"]@x^h

["NUMPAD6"]<0

["NUMPAD9"]<45

["NUMPAD8"]<90

["NUMPAD7"]<135

["NUMPAD4"]<180

["NUMPAD1"]<-135

["NUMPAD2"]<-90

["NUMPAD3"]<-45

Ak doplníte tento kód do sekcie Accelerators, upravíte numerickú klávesnicu nasledovne: Klávesa 5 zadá symbol @ a ďalšie klávesy zadajú symbol < spolu s uhlom, ktorý odpovedá umiestneniu klávesy. Napríklad, ak budete chcieť nakresliť štvorec s dĺžkou strany 3, môžete použíť nasledujúci postup:

Command: _line

Command: _line Specify first point: (zadejte počáteční bod)

Command: Specify next point or [Undo]: (stlačte číslo 5) 3 (stlačte číslo 6)

Command: Specify next point or [Undo]: (stlačte číslo 5) 3 (stlačte číslo 2)

Command: Specify next point or [Undo]: (stlačte číslo 5) 3 (stlačte číslo 4)

Command: Specify next point or [Undo]: _c

Ďalšia podpora, ktorú si môžete doplniť predstavuje základné klávesové skratky CADKONu pre nastavenie pohľadov a zoomovanie (uvítate to najmä ak nemáte myš s kolieskom).

[CTRL+Q]            RTPAN - dynamický posun

[CTRL+W]           RTZOOM - dynamický zoom

[DELETE]            ERASE - vymazanie označených objektov

[SHIFT+ESC]      PODORYS           

[SHIFT+F1]         POHĽAD ISO JZ

[SHIFT +F2]        POHĽAD ISO JV

[SHIFT +F3]        POHĽAD ISO SV

[SHIFT +F4]        POHĽAD ISO SZ

[SHIFT +F5]        POHĽAD PREDNÝ

[SHIFT +F6]        POHĽAD PRAVÝ

[SHIFT +F7]        POHĽAD ZADNÝ

[SHIFT +F8]        POHĽAD ĽAVÝ

Do sekcie Accelerators si teda doplňte:

ID_ZoomRealt    [CONTROL+"W"]

ID_Pan                  [CONTROL+"Q"]

ID_Erase               ["DELETE"]

ID_VpointTo       [SHIFT+"ESCAPE"]

                                [SHIFT+"F1"]^C^P_vpoint _r;<<240;<<30

                                [SHIFT+"F2"]^C^P_vpoint _r;<<330;<<30

                                [SHIFT+"F3"]^C^P_vpoint _r;<<60;<<30

                                [SHIFT+"F4"]^C^P_vpoint _r;<<150;<<30

ID_VpointFro      [SHIFT+"F5"]

ID_VpointRig      [SHIFT+"F6"]

ID_VpointBac     [SHIFT+"F7"]

ID_VpointLef      [SHIFT+"F8"]

nevitesirady

Go to top