TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Nástrojové panely

Sekcia ***TOOLBARS určuje implicitné rozvrhnutie a obsah panelov nástrojov. Sekcia ***TOOLBARS obsahuje podmenu pre každý panel nástrojov definovaný v menu.

Vytváranie nástrojových panelov

Existuje 5 typov položiek, ktoré sa zadávajú pri vytváraní panelov nástrojov. Syntax každého typu je uvedená v nasledujúcom príklade. Všetky riadky okrem oddeľovača začínajú štandardným názvom, ktorý sa používa pre priradenie nápovedy. V nasledujúcom príklade deklarácia **NASTROJE1 je podmenu, ktoré používa alias NASTROJE1 ako návestie pre odkazy na definíciu v panely nástrojov.

***TOOLBARS

**NASTROJE

NAZOV1 [Toolbar ("názov_panelu", orientácia, viditeľnosť, xsúr, ysúr, riadky)]

NAZOV2 [Button ("názov_tlačítka", id_malé, id_veľké)]makro

NAZOV3 [Flyout ("názov_panelu", id_malé, id_veľké, ikona, alias)]makro

NAZOV4 [Control (prvok)]

[--]

Prvý riadok (NÁZOV1) podmenu panelu nástrojov je definícia panelu nástrojov, ktorá definuje charakteristiky panelu nástrojov. Ostávajúce riadky v podmenu môžu byť ľubovolne zložené z ostávajúcich položiek panelu nástrojov. Druhý riadok v príklade (NÁZOV2) definuje tlačítko. Tretí riadok (NÁZOV3) definuje rozbalovacie tlačítko a štvrtý (NÁZOV4) definuje špeciálny ovládací prvok. Piaty riadok (--) je definícia oddeľovača.

Definícia nástrojového panelu

Definícia panelu nástrojov používa kľúčové slovo Toolbar, za ktorým nasledujú voľby uzatvorené v zátvorkách.

NÁZOV1 [Toolbar ("názov_panelu", orientácia, viditeľnosť, xsúr, ysúr, riadky]

Tieto voľby sú nasledujúce:

názov_panelu

Názov panelu nástrojov. Reťazec musí obsahovať alfanumerické znaky bez interpunkčných znamienok okrem pomĺčky (–) a podthnutia (_). Tento názov spolu s aliasom umožňuje programové odkazy na panel nástrojov.

orientácia

Kľúčové slovo orientácie panelu nástrojov. Platnými hodnotami sú Floating, Top, Bottom, Left a Right. Nie sú rozdiely medzi malými a veľkými písmenami.

viditeľnosť

Kľúčové slovo pre viditeľnosť panelu nástrojov. Platnými hodnotami sú Show a Hide. Nie sú rozdiely medzi malými a veľkými písmenami.

xsúr

Numerická hodnota, ktorá tiadi X súradnicu panelu nástrojov v pixeloch, merané od ľavého okraja obrazovky k pravému okraju panelu nástrojov.

ysúr

Numerická hodnota, ktorá tiadi Y súradnicu panelu nástrojov v pixeloch, merané od horného okraja obrazovky k hornému okraju panelu nástrojov.

riadky

Numerická hodnota, ktorá riadi počet riadkov panelu nástrojov.

Definícia tlačítka

Definícia tlačítka používa kľúčové slovo Button, za ktorým nasledujú voľby uzatvorené v zátvorkách.

NÁZOV2 [Button ("názov_tlačítka", id_malé, id_veľké)]makro

Tieto voľby sú nasledujúce:

názov_tlačítka

Reťazec musí obsahovať alfanumerické znaky bez interpunkčných znamienok okrem pomĺčky (–) a podthnutia (_). Tento reťazec je zobrazený ako nápoveda, ak kurzor zostane stáť na tlačítku.

id_malé

Reťazec, ktorý obsahuje názov ID reťazca zdroja malej ikony (bitmapa 16x15). Reťazec musí obsahovať alfanumerické znaky bez interpunkčných znamienok okrem pomĺčky (–) a podtrhnutia (_). Môže tiež určovať užívateľsky definovanú bitmapu.

id_veľké

Reťazec, ktorý obsahuje názov ID reťazca zdroja veľkej ikony (bitmapa 24x22). Reťazec musí obsahovať alfanumerické znaky bez interpunkčných znamienok okrem pomĺčky (–) a podtrhnutia (_). Môže tiež určovať užívateľsky definovanú bitmapu.

makro

Za definíciou nasleduje reťazec príkazu s rovnakou syntaxou ako v prípade menu.

Definícia rozbalovacieho tlačítka

Definícia rozbalovacieho tlačítka používa kľúčové slovo Flyout, za ktorým nasledujú voľby uzatvorené v zátvorkách.

NÁZOV3 [Flyout ("názov_tlačítka", id_malé, id_veľké, ikona, alias)]makro

Tieto voľby sú nasledujúce:

názov_tlačítka

Názov rozbaľovacieho tlačítka. Reťazec musí obsahovať alfanumerické znaky bez interpunkčných znamienok okrem pomĺčky (–) a podthnutia (_). Tento reťazec je zobrazený ako nápoveda, ak kurzor zostane stáť na tlačítku.

id_malé

Reťazec, ktorý obsahuje názov ID reťazca zdroja malej ikony (bitmapa 16x15). Reťazec musí obsahovať alfanumerické znaky bez interpunkčných znamienok okrem pomĺčky (–) a podtrhnutia (_). Môže tiež určovať užívateľsky definovanú bitmapu.

id_veľké

Reťazec, ktorý obsahuje názov ID reťazca zdroja veľkej ikony (bitmapa 24x22). Reťazec musí obsahovať alfanumerické znaky bez interpunkčných znamienok okrem pomĺčky (–) a podtrhnutia (_). Môže tiež určovať užívateľsky definovanú bitmapu.

ikona

Booleovské kľúčové slovo, ktoré určuje, či je vždy zobrazená rodičovská ikona alebo posledná vybraná ikona. Platné hodnoty sú OwnIcon a OtherIcon. Nie sú rozdiely medzi malými a veľkými písmenami.

alias

Odkaz na panel nástrojov, ktorý sa zobrazí ako rozbalovacie tlačítko. Alias sa odkazuje na podmenu panelu nástrojov definované so štandardnou syntaxou **alias_názov.

makro

Za definíciou nasleduje reťazec príkazu s rovnakou syntaxou ako v prípade menu.

Definícia ovládacieho prvku

Definícia ovládacieho prvku používa kľúčové slovo Control, za ktorým nasleduje názov ovládacieho prvku uzatvorený v zátvorkách.

NÁZOV4 [Control (prvok)]

Tento parameter môže mať nasledujúce hodnoty (nie je rozdiel medzi malými a veľkými písmenami):

_Color

Určuje ovládací prvok pre zobrazenie farieb. Tento prvok je rozbalovací zoznam, ktorý umožňuje zadať aktuálnu farbu.

_Dimstyle

Určuje ovládací prvok pre zobrazenie typov kótovania. Tento prvok je rozbalovací zoznam, ktorý umožňuje zadať aktuálny typ kótovania.

_Layer

Určuje ovládací prvok pre zobrazenie hladín. Tento prvok je rozbalovací zoznam, ktorý umožňuje ovládanie stavu hladín vo výkrese.

_Linetype

Určuje ovládací prvok pre zobrazenie typov čiary. Tento prvok je rozbalovací zoznam, ktorý umožňuje zadanie aktuálneho typu čiary.

_Lineweight

Určuje ovládací prvok pre zobrazenie šírky čiary. Tento prvok je rozbalovací zoznam, ktorý umožňuje zadať aktuálnu šírku čiary.

_PlotStyle

Určuje ovládací prvok pre zobrazenie štýlu vykreslovania. Tento prvok je rozbalovací zoznam, ktorý umožňuje zadať aktuálny typ štýlu vykreslovania.

_Refblkname

Určuje ovládací prvok pre zobrazenie názvov xref. Tento prvok zobrazí aktuálny názov xref editovacieho režimu.

_UCSManager

Určuje ovládací prvok USS. Tento prvok zobrazí rozbalovací zoznam s aktuálnym UCS.

_View

Určuje ovládací prvek pre zobrazenie pohľadov. Tento prvok zobrazí rozbalovací zoznam s aktuálnymi štandardnými trojrozmernými pohľadmi.

_ViewportScale

Určuje ovládací prvok pre zobrazenie merítok výrezov. Tento prvok je rozbalovací zoznam s merítkami výrezov v režime Rozvržení.

Užívateľsky definované bitmapy

Užívateľsky definované bitmapy možno použiť namiesto názvu id_malé a id_veľké. Užívateľsky definované bitmapy musia mať správnou veľkost (16 pixelov na šírku a 15 pixelov na výšku pre parameter id_malé) a musia ležať vo vyhľadávacej ceste knižníc. Ak je pre parameter id_velké uvedena bitmapa inej veľkosti než 24 pixelov na šírku a 22 pixelov na výšku, AutoCAD túto bitmapu na uvedenú veľkosť roztiahne prípadne zmenší. Zadajte užívateľsky definované bitmapy s názvom súboru a príponou .bmp podobne, ako je to v následujícom príklade:

NÁZOV34 [Button ("Môj príkaz", mojpri16.bmp, mojpri24.bmp)]^C^CMOJPRI

nevitesirady

Go to top