TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Tlačítkové a pomocné menu

Tlačítkové (***BUTTONSn) a pomocné (***AUXn) menu majú rovnaký formát. Jejich používanie závisí na type ukazovacieho zariadenia, ktoré používate. Systémová myš používa pomocné menu a ďalšie ukazovacie zariadenie (ako je napr. puk digitizéru alebo ďalšie vstupné zariadenie) používajú tlačítkové menu. Tu všetky odkazy na pomocné menu platia aj pre tlačítkové menu: menu BUTTONS1 je totožné s menu AUX1.

Tlačítkové a pomocné sekcie sú platné len ak je menu načítané ako primárne (základné). Tieto sekcie sú ignorované v čiastočných menu.

Vytváranie tlačítkových a pomocných menu

Sekcia AUXn v súbore menu definuje makrá, ktoré sú priradené k tlačítkam na vašej myši. Každý riadok v tejto sekcii predstavuje tlačítko myši. K ponuke tlačítok môžete pristupovať pomocou nasledujúcej kombinácie klávesa/tlačítko:

Tlačítka a súvisiace sekcie menu

Kombinácia klávesa/tlačítko                      Sekcia menu

Stlačenie tlačítka bez klávesy                      AUX1 a BUTTONS1

SHIFT + stlačenie tlačítka                            AUX2 a BUTTONS2

CTRL + stlačenie tlačítka                             AUX3 a BUTTONS3

CTRL + SHIFT + stlačenie tlačítka             AUX4 a BUTTONS4

Aj keď aktívna oblasť je len oblasť 1 až 4, môžete definovať aj ďalšie sekcie a prepínať medzi nimi a aktívnymi sekciami.

Vytváraním a úpravami tlačítkových menu môžete zväčšiť dynamiku a efektívnosť ukazovacieho zariadenia.Výberom položky z menu a ich pridaním do tlačítkového menu si môžete upraviť ukazovacie zariadenie tak, aby odpovedalo vašim požiadavkám.

Skúsme vyhodnotiť nasledjúci príklad sekcie AUX1 (ktorá je podobná štandardnému súboru acad.mnu):

***AUX1

;

^C^C

^B

^O

^G

^D

^E

^T

Prvý riadok pod názvom sekcie ***AUX1 predstavuje ďalšie tlačítko, ktoré nasleduje za výberovým tlačítkom na vašom ukazovacom zariadení. Ak má výberové tlačítko číslo 1, stredník (;)priradí ENTER tlačítku 2 na vašom ukazovacom zariadení. Druhý riadok pod názvom sekcie predstavuje tretie tlačítko.

Poznámka

Prvý riadok pod názvom sekcie ***AUX1 nebo ***BUTTONS1 sa použije len v prípade že systémová premenná SHORTCUTMENU je nastavená na 0. Ak je SHORTCUTMENU nastavená na inú hodnotu než 0, použije sa vstavané menu. Podobne, druhý riadok pod názvom sekcie ***AUX1 alebo ***BUTTONS1 bude použitý len ak je sytémová premenná MBUTTONPAN nastavena na 0.

Nemôžete zmeniť výberové tlačítko. Nastavenie výberového tlačítka je riadené operačným systémom alebo špeciálnym nastavením zariadenia a môže sa pre rôzne zariadenia líšiť v závislosti na výrobcovi.

Pretože pre tlačítkové menu nie sú zobrazované návestia, môžete tieto návestia používať ako komentáre. Nasledujúci príklad používa oblasť návestia ako poznámku pre čísla tlačítok.

***AUX1

[tlačítko č.2];

[tlačítko č.3]$P0=*

[tlačítko č.4]^C^C

Makro priradené tlačítku 3 v príklade zobrazí ďalšie menu. Používa formát:

$Pn=*

kde $ je špeciálny znakový kód pre načítanie oblasti menu; Pn určuje roletové menu; a =* zobrazí aktuálne načítanú zadanú oblasť menu.

Preto príklad zo súboru acad.mnu po výbere tlačítka 3 zobrazí menu priradené k oblasti menu P0 (oblasť P0 je kurzorové menu). Obvykle býva k oblasti P0 priradená sekcia ***POP0.

Každý ďalší riadok je priradený ďalšiemu tlačítku na ukazovacom zariadení - napríklad, ^C^C (dvakrát ESC) je priradené tlačítku 4, ^B (prepínanie Kroku) tlačítku 5 atd. Podľa vášho ukazovacieho zariadenia môžete určiť, kľko riadkov bude priradených tlačítkam.

Prepínanie tlačítkových a pomocných menu

Ak je to nutné, môžete prepínať medzi aktívnymi tlačítkovými alebo pomocnými menu a sekciami rovnakého typu. Ďalejle môžete ku štandardným sekciám AUX1 až AUX4 (BUTTONS1 až BUTTONS4) pridať pre špeciálne účely ďalšie sekcie. Mená týchto sekcií nesmú byť prerušené (musia byť bez medzier) a musia byť zložené z predpony AUX alebo BUTTONS a ľubovoľného textu.

Poznámka

Používanie textových znakov za kľúčovými slovami nemusí správne pracovať v ďalších verziách AutoCADu. Ak chcete zachovať kompatibilitu, mali by ste používať len číselné indexy. Tak, aj keď návestie ako ***AUXTEST a ***BUTTONS1-2 sú v súčasnosti platné, pre budúcu kompatibilitu doporučujeme používať ***AUX10 alebo ***BUTTONS15.

Syntax **návestie oznamuje alias pre danú sekciu. Návestie musí byť medzi riadkom ***sekcia a riadkom, ktorý obsahuje prvú položku menu. Alias reťazec návestia môže byť ľubovoľný reťazec - nevyžaduje kľúčové slovo. Môžete priradiť viac aliasov pre každú sekciu. Alias návestia, rovnako ako alias sekcie, možno použiť pre prepínanie menu.

Napríklad, ak chcete zmeniť štandardnú akciu po stisnutí pravého tlačítka tak, aby AutoCAD zobrazil iné kurzorové menu, môžete použiť nasledujúcu syntax:

***AUX2

// Shift + tlačítko

$P0=SNAP $p0=*

***AUX4

// Control + Shift + tlačítko - Prepína na užívateľské A2

$A2=CUSTOM_A2 $A4=CUSTOM_A4 ^P(princ ">> Uživatelské A2 <<")(princ) ^P

***AUX12

**CUSTOM_A2

// Shift + tlačítko - Zobrazí menu MYPOP

$P0=MYPOP $p0=*

***AUX14

**CUSTOM_A4

// Control + Shift + tlačítko - Prepína späť na implicitné A2

$A2=AUX2 $A4=AUX4 ^P(princ ">> Implicitní A2 <<")(princ) ^P

Nahradenie štandardnej definície AUX4 definíciou uvedenou v príklade umožní prepínanie menu A2 a A4. Po opätovnom načítaní súboru MNU file a po stlačení CTRL+SHIFT+tlačítko sa načíta obsah menu definovaných aliasom CUSTOM_A2 do pozície A2 a CUSTOM_A4 do pozície A4. Potom, pomocou AutoLISPu, AutoCAD zobrazí správu na príkazovom riadku (v AutoCADe LT môžete vynechať). Ak teraz stlačíte SHIFT+tlačítko, načíta sa menu MYPOP do pozície P0, ktoré je potom použité ako kurzorové menu. K návratu k implicitnému menu P0 stlačte opäť CTRL+SHIFT+tlačítko (ktoré teraz volá menu CUSTOM_A4). To načíta späť do pozície A2 implicitné menu AUX2 a do pozície A4 menu AUX4.

Poznámka

Predchádzajúce verzie AutoCADu dovolovaly používať syntax **návestie za položkami menu vnútri sekcie, tiež známe ako podmenu. Táto syntax je aj naďalej akceptovaná, ale do MNS súboru je prevádzaná na návestie ***sekcia. Podpora tejto syntaxe v budúcich verziách nie je garantovaná. Doporučuje sa previesť všetky podmenu **návestie na návestie ***sekce. Návestie **alias je platné len kým sa vyskytuje za návestím sekcie a pred položkami menu.

Špeciálne používanie spätného lomítka

Ak vyberiete položku pomocou jedného z tlačítok ukazovacieho zariadenia, AutoCAD okrem jeho čísla obdrží aj jeho súradnice. Buďte opatrní pri vytváraní makier v sekciách Buttons a Aux, môžete si zvoliť medzi ignorovaním týchto súradníc alebo ich použiť spolu s príkazom, ktorý vyvoláte tlačítkom.

Tak ako bolo popísané už skôr, do položky menu môžete vložiť spätné lomítko (\), ktoré spôsobí čakanie na vstup užívateľa. Pre tlačítkové menu sú súradnice kurzoru predkladané ako vstup užívateľa pri stisku tlačítka. Toto platí len pre prvé lomítko v položke menu; ak neobsahuje žiadne lomítko, zostanú zistené súradnice nevyužité. Napríklad predpokladajme nasledujúce menu:

***AUX2

_line

_line \

Prvé tlačítko vyvolá štandardný príkaz ÚSEČKA command a požiada o zadanie prvého bodu tak, ako normálne. Druhý riadok tiež vyvolá príkaz ÚSEČKA, ale AutoCAD si prečíta polohu kurzoru a použije ju ako prvý bod.

nevitesirady

Go to top