ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

7.6 Ďalšie kóty používané v staviteľstve

V oblasti pozemného staviteľstva používame aj ďalšie typy kót a popisov ako napríklad bubliny okien a dverí, výškové kóty v pôdoryse a v reze. Pre vytváranie týchto kót nemá samotné jadro programu ZWCAD špeciálne príkazy. Špeciálne kóty a značky budeme kresliť pomocou existujúcich príkazov Napríklad bublinu s popisom dverí musíme vytvoriť pomocou úsečky, kružnice a textu. V kapitole 9 sa z takýchto objektov naučíme vytvárať bloky, čím sa práca pri kreslení rozsiahlejších výkresov zefektívni. Dodávateľ TECHSOFT s.r.o. však ponúka špecializované nadstavby pre rôzne profesie použitia programu ZWCAD v praxi. Kompatibilita systémov AutoCAD a ZWCAD dáva ďalšie možnosti použitia databáz nakreslených objektov a parametrických blokov.


Príklad 33 - samostatné opakovanie

Doplňte ďalšie kóty a popisy podľa obr. 76-1


obr. 76-1

  1. Otvorte výkres pr33.dwg a nastavte štandardné prostredie.
  2. Doplňte ďalšie kóty a popisy podľa podľa postupov uvedených v predchádzajúcich kapitolách.
  3. Uľahčite si prácu príkazmi Kopíruj a Prepísanie textu.
  4. Porovnajte výsledok s obr. 76-1 a uložte súbor.

 
Zadanie úlohy

  • Vytvorte novú hladinu Kóty-R a vypnite pôvodnú hladinu Kóty.
  • Preštudujte si príkaz Rychlé kótování .
  • Okótujte objekty výkresu pomocou príkazu Rychlé kótování v hladine Kóty-R.
  • Upravte nedokonalosti rýchleho kótovania.
  • Porovnajte výsledok s obr. 76-1.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve