ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

1.2. Nastavenie pracovného prostredia programu ZWCAD

Aby sme pri praktických cvičeniach mohli spoločne postupovať rýchlo a efektívne, je dôležité aby sme si definovali naše Štandardné pracovné prostredie /vzor-2D.arg/ a náš Štandardný výkres /vzor-M50.dwt/.

V prípade, že sa po štarte programu ZWCAD nezobrazí dialógové okno Pri štarte obr. 3 môžeme nastaviť ZWCAD do počiatočného stavu nasledovným postupom:

 1. Do príkazového riadku napíšeme príkaz OPTIONS, alebo skratku op.
 2. Na karte Profily klikneme na tlačidlo Resetovat.
  Užívateľské rozhranie - profil užívateľa /default.arg/ sa nastaví do počiatočného stavu.


Úprava aktuálneho pracovného prostredia na štandardné:

Menu - Zobrazit - Panely nástrojů...  v okne Přispůsobit záložke Toolbary začiarkneme:

 • Standardní
 • Kóty
 • Kresli
 • Modifikace
 • Vlastnosti


obr. 1-2-1

Štandardné rozloženie panelov nástrojov.

obr. 1-2-2.


 Naštudujte

F1 - Vyhledat - The User Interface
Movies: Interface - Interface - PLAY


Zadanie úlohy

 1. Nastavte si svoje pracovné prostredie programu ZWCAD podľa obr. 1-2-1,2.
 2. Uložte si svoj profil nastavenia pracovného prostredia programu ZWCAD.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve