TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

 

 1. Nikdy nevytvárajte šablónu z existujúceho výkresu

  Hrozí riziko zenesenia obsahu o ktorom neviete do vytváranej šablóny a tým do všetkých nových výkresov
  Môže sa jednať o rôzne tzv."proxi" objekty, ako aj o nejakú chybu v danom DWG, ktorá sa ešte neprejavila
 2. Nastavte jednotky výkresu

  Príkaz: _UNITS
 3. Nastavte medze výkresu

  Príkaz: _LIMITS
 4. Nastavte ostatné vlastnosti výkresu na požadované hodnoty

  • Nastavte si niektoré systémové premenné

   Teda vybrané premenné ktoré sa ukladajú spolu s výkresom

   Napríklad:
   VIEWRES nastavte na hodnotu 2000 (pre hladšie zobrazovanie oblúkov a kružníc)
   UCSICON nastavte podľa Vašich zvyklostí (umiestnenie ikonky súradného systému)
  • Nastavte si požadovaný stav ikoniek na stavovom riadku

   Napríklad zapnuté trvalé úchopy, polárny krok a zobrazenie rastru
  • Nastavte si trvalé úchopy, polárne trasovanie, krok rastru

   Zadefinujte si najčastejšie používané úchopy (Napr: Koncový bod, Priesečník, Protažení)
   Zadefinujte si najčastejšie používaný polárny krok (napr 10 stupňov)
   Zadefinujte si najčastejšie používaný krok rastru
 5. CTB/STB

  Rozhodnite sa či budete využívať CTB alebo STB štýly tlače, a prispôsobte tomu výkres
 6. Definujte si hladiny

  Príkaz: _LAYER

  Názvy hladín

  Pri určovaní názvov hladín nezabudnite:
  • Ak to nie je nutné, nepoužívajte v názve hladín medzery
   Skomplikujete si tým zadávanie nátvov hladín pri vytváraní vlastných rozšírení cez tzv.Makrá, kde v prípade ak názov hladiny obsahuje medzeru, budete musieť dávať názov hladiny do úvodziviek.

   Príklad pri vytvorení makrka, ktoré nastaví hladinu kóty a spustí príkaz pre vytvorenie priamej kóty:
   Ak názov hladiny neobdahuje medzeru: ^C^Cclayer;Hladina_Koty;_dimlinear;\\\clayer;0;
   Ak názov hladiny obsahuje medzeru: ^C^Cclayer;"Hladina Koty";_dimlinear;\\\clayer;0;
  • Aj keď to nie je kľúčová záležitosť, doporučujem v názvoch hladín nepoužívať ani diakritiku
   ...nikdy totiž neviete kde a na aký CAD sa Vás výkres v budúcnosti dostane. Diakritika potom môže skomplikovať prácu s Vašim výkresom. Podotýkam, že je to len preventívne opatrenie a daná situácia nemusí "nikdy" nastať.
  • Pri určovaní názvov hladín pamätajte na jednoduchosť používania filtrov hladín
   Napríklad ak namiesto názvov: Koty, Odkazy, Bubliny, Text
   Použijete názvy: Popisy_Koty, Popisy_Odkazy, Popisy_Bubliny, Popisy_Text
   Tak stačí ak do filtru hladín pre názov hladiny zadefinujete tento filter: Popisy* a v zozname hladín sa Vám zobrazia len hladiny ktorých názov sa začína na text Popisy ...

  Vlastnosti hladín

  Zadefinujte všetky ostatné vlastnosti hladín (farbu, hrúbku, typ čiary, ...atď)
  • Pri definovaní typu čiary si do výkresu načítajte len tie typy čiar, ktoré použijete vo svojich hladinách
  • Pri definovaní farby, doporučujem používať len prvých 8 farieb. Zjednodušíte si tým definovanie CTB štýlov tlače
  • Pri používaní CTB štýlov tlače, pre hladiny nepoužívajte TrueColor farby. Skomplikujete si tým prípady keď budete takúto hladinu chcieť vytlačiť v čiernej farbe

  Filtre hladín

  V prípade ak máte hladín veľa - filtre hladín Vám umožnia vo výpise hladín prehľadne zobraziť len tie hladiny, ktoré odpovedajú zadaným krittériám.

  Stavy hladín

  Aj keď máte definované hladiny v určitých farbách, hrúbkach, ...atď., stavy hladín Vám okrem toho, že uložíte stavy s niektorými zmrazenými/vypnutými hladinami, umožnia uložiť aj stavy kde hladinám priradíte iné farby, hrúbky, ...atď ako máte vytvorené v definícii danej hladiny.
  Niektoré CADy totiž nemajú možnosť riadiť farby, hrúbky, ...atď pre jednotlivé výrezy výkresového priestoru, a použitie stavov hladín môže túto možnosť čiastočne kompenzovať.

 7. Definujte si textové štýly

  Príkaz: _STYLE
  Definujte si len textové štýly ktoré budete vo výkresoch používať, pričom sa riaďte nasledujúcimi radami:
  • Pokiaľ je to možné, uprednostnite SHX fonty oproti TTF fontom
   Je na to viac dôvodov, a okrem toho, že Váš výkres týmto bude "čistejší" je jeden z hlavných dôvodov aj to, že tým zabezpečíte lepšiu prenositeľnosť takéhoto použitého fontu na iný počítač, či iný operačný systém
  • Pri definovaní textového štýlu, doporučujem nastavovať Výšku textu vždy na hodnotu 0
   Ak potrebujete rôzne "pevné výšky" textu - to doporučujem robiť iným spôsobom (napr definovaním vlastnej ikonky s vlastným makrom)
   Dôvodom pre nastavenie 0 je jednak to, že pri nastavenej výške textu na konkrétnu hodnotu, v starších CADoch systém v takom prípade nerešpektuje výšku textu nastaveného v kótovacom štýle, ale preberá ju z textového štýlu, čo môže viesť k chaosu. A druhý dôvod je to, to nie je univerzálne riešenie pre všetky Vaše výkresy a vždy Vám bude chýbať aj iná výška textu... čo v konečnom dôsledku bude viesť k množstvu textových štýlov a teda k neprehľadnosti, a komplikovanejšiemu vykonávaniu zmien.
  • Ak Váš CAD podporuje merítkom poznámky, pre texty, ktorých veľkosť chcete meniť v závislosti na mierke v akej budete výkres tlačiť - si zaškrtnite voľbu "Poznámky" (Annotative).
 8. Definujte si kótovacie štýly

  Príkaz: _DIMSTYLE
  Definujte si kótovacie štýly v súlade sa nasledujúcimi radami:
  • Definujte si detailne jeden kótovací štýl v ktorom budete mať nastavené všetky hodnoty zobrazenia (veľkosti textu, šípok, odsadení... ) presne tak, ako ho chcete zobrazovať vo výkrese.
  • Vytvorte si ďalší kótovací štýl ako kópiu (hore uvdedeného) a v záložke "Přizpůsobit" mu zaškrtnite voľbu "Měřítko kót dle rozvržení". Tento kótovací štýl budete používať pri kótovaní vo výkresovom priestore
  • Ak Váš CAD podporuje merítkom poznámky, doporučujem si vytvoriť kótovací štýl ako kópiu (toho prvého hore uvdedeného) a v záložke "Přizpůsobit" mu zaškrtnite voľbu "Poznámky" (Annotative). Tento kótovací štýl Vám poslúži univerzálne takmer pre všetko
  • Nedoporučujem si do šablóny vytvárať kótovacie štýly s rôznymi s faktormi merítka jednotiek (záložka Primární jednotky - Faktor měřítka) pre kótovanie detailov.
   Kótovací štýl s iným faktorom merítka ako 1 by ste si do šablóny mali pridať len v prípade, ak často kreslíte napríklad v milimetroch, ale kótujete v metroch (alebo opačne)
 9. Definujte si ostatné nastavenia

  Nezabudnite na ostatné nastavenia, ako sú:
  • Štýly tabuliek

  • Rozvrženia výkresového priestoru (Layouts)

   Tu doporučujem postupovať opatrne a vytvárať len rozvrženia ktoré skutočne použijete takmer v každom výkrese
  • Definujte si nastavenia tlače

   Príkaz: _PAGESETUP
   Pre modelový proestor a pre rozvrženia výkresového priestoru.
   Teda tlačiareň, príslušný tabuľku štýlov vykresľovania, vykresľovanú oblasť, mierku ... atď.
 10. Záver

  Šablóna výkresu DWT je veľmi citlivá záležitosť, keďže sa s Vašimi výkresmi "bude niesť" dlhé roky a bude prispievať aj k "čistote" a prehľadnosti Vašich výkresov, a tým aj k Vašej produktivite.

  Nedoporučujem do šablóny DWT vkladať žiadne bloky. Mnoho užívateľov ich tam síce rado dáva (minimálne razítko výkresu, či rámčeky výkresov), ale z dlhodobého hľadiska to nie je veľmi žiadúce, a uvedené bloky nie je problém vkladať až priamo do výkresu "jedným klikom" pre ktorý si vytvoríte príslušnú ikonku (ikonky)ˇ, čo je jednoznačne najvhodnejšie riešenie.

  Po vytvorení šablony si ju zazálohujte napríklad aj na USB disk, aby ste ju mali vždy poruke

nevitesirady

Go to top