TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


OLE objekty

Pomocí funkce OLE v systému Windows lze kopírovat nebo přesunout informace z jedné aplikace do jiné při zachování schopnosti upravovat data v původní aplikaci.

Přehled spojování a vkládání objektů

Propojování a vkládání objektu je způsob použití informací z jedné aplikaci ve druhé. Pro použití OLE je nutné, aby zdrojová i cílová aplikace podporovala OLE. Vztah mezi vkládáním a propojováním je stejný jako mezi vkládáním bloku a tvorbou externí reference.

Propojování a vkládání přesunuje informace z jednoho dokumentu do druhého. Propojené a vložené OLE objekty je také možné upravit z cílové aplikace. Propojování a vkládání však ukládá informace odlišným způsobem.

Vkládání objektů

Vložený OLE objekt je kopií informace z jiného dokumentu. Při vkládání objektů neexistuje žádné spojení se zdrojovým dokumentem a žádné změny provedené zdrojovému dokumentu se v cílových dokumentech neprojeví. Chcete-li používat aplikaci, která vytvořila objekty pro úpravy, ale nechcete, aby se OLE objekt aktualizoval při úpravách informací ve zdrojovém dokumentu, použijte vkládání.

zw222

Propojování objektů

Propojený objekt má aktivní spojení na informace v jiném dokumentu. Propojení objektů použijte v případě, že chcete použít stejné informace ve více dokumentech. Pokud následně změníte původní informace, můžete aktualizovat propojení a všechny změny se promítnou i do dokumentu obsahujícího OLE objekty. Je také možné nastavit automatickou aktualizaci propojení.

Při propojování výkresu je nutné zachovat přístup ke zdrojové aplikaci a propojenému dokumentu. Jestliže jeden z nich přejmenujete nebo přesunete, možná bude nutné znovu vytvořit propojení.

zw223

Import OLE objektů

Existuje několik metod vkládání informací z jiné aplikace jako OLE objektu:

    • Kopírováním nebo vyjmutím informací z existujícího souboru a jejich vložením do výkresu.
    • Importem existujícího souboru vytvořeného v jiné aplikaci.
    • Otevřením jiné aplikace uvnitř výkresu a tvorbou požadovaných informací.

OLE objekt se implicitně zobrazuje s rámečkem, který se však netiskne. OLE objekty jsou neprůhledné a vytisknou se tak, že zakryjí objekty umístěné za nimi. OLE objekty podporují pořadí kreslení.

Propojení OLE objektů ve výkresech

Informace z dokumentu vytvořeného jinou aplikací lze propojit s výkresem. Například budete chtít vložit tabulku, která se bude automaticky aktualizovat. Podobně můžete nainstalovat i multimediální ikony, které se aktivují poklepáním myši.

Aktualizace propojení

Propojení lze nastavit tak, aby se aktualizoval automaticky nebo ručně při změně informací v propojeném dokumentu. Implicitně se propojení aktualizují automaticky. Pomocí příkazu OLELINKS můžete určit automatickou nebo ruční aktualizaci.

Obnovení propojení

Propojení odkazuje umístění spojeného dokumentu, proto je nutné propojení znovu obnovit v případě, že se změní umístění nebo název dokumentu.

Přerušení propojení

Přerušení propojení neodebere vložené informace z výkresu. Odstraní se jen propojení ke zdrojovému dokumentu. Propojení můžete přerušit v případě, že již nadále nepotřebujete aktualizovat informace.

Vkládání OLE objektů do výkresů

Při vkládání informací z jiného dokumentu do výkresu se informace při změně zdrojového dokumentu neaktualizuje.

Objekt do výkresu můžete vložit tak, že zkopírujete objekt do schránky a následně jej vložíte do výkresového souboru. Do výkresu tak můžete například vložit logo společnosti vytvořené jinou aplikací.

Přetažení objektů do výkresu

Vybraná data a grafiku můžete také jednoduše přetáhnout do výkresu z okna jiné aplikace. Obě aplikace musí běžet a být zobrazeny na obrazovce. Druhá aplikace musí podporovat prvky ActiveX, aby bylo možné informace přetahovat. Objekty přetažené do výkresu jsou vždy vložené, ne propojené.

Přetažení dat je stejné jako vyjmutí a vložení ze schránky Windows. Informace se odeberou z jednoho dokumentu a vloží se do jiného. Chcete-li informace zkopírovat, podržte při přetažení stisknutou klávesu CTRL.

Export OLE objektů z výkresů

Objekty můžete vybrat a vložit je do dokumentů vytvořených jinými aplikacemi. Vložením umístíte kopii vybraného objektu do cílového dokumentu. Jestliže pomocí ZWCADu upravujete OLE objekt z cílového dokumentu, objekt v původním výkresu nebude aktualizován.

Úprava OLE objektů ve výkresech

Pomocí libovolné metody výběru můžete vybrat OLE objekty a potom pomocí příkazů pro úpravy, palety Vlastnosti nebo uzlů provést požadované změny. Jestliže pomocí uzlů měníte velikost OLE objektu a poměr stran je uzamknut v paletě Vlastnosti, tvar objektu se nezmění.

Úprava informací v OLE objektech

Poklepáním na propojený nebo vložený OLE objekt ve výkresu otevřete zdrojovou aplikaci a můžete v ní upravit informace tohoto objektu.

Úprava OLE objektů, pokud je ZWCAD zdrojovou aplikací

Dokument obsahující spojený výkres ZWCADu ukládá umístění souboru výkresu ZWCADu. Propojený výkres můžete upravit z cílové aplikace nebo v ZWCADu. ZWCAD musí být načten nebo přístupný spolu s upravovaným dokumentem.

Výkres ZWCADu vložený v dokumentu můžete upravit pouze z cílové aplikace. Poklepáním na OLE objekt spustíte ZWCAD. Úprava původního výkresu v ZWCADU nemá žádný vliv na dokumenty, ve kterých je výkres vložen.

nevitesirady

Go to top