TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Uživatelské rozhraní

Nabídky a místní nabídky

Pomocí nabídek a místních nabídek můžete mít přístup k často používaným příkazům, nastavením a režimům.

Nabídky

Nabídky jsou dostupné z panelu nabídek v horní části oblasti výkresu ZWCADu. Vyberte jeden z následujících způsobů použití nabídky:

     • Na panelu nabídky klepnutím na název nabídky zobrazíte seznam voleb. V nabídce klepněte na možnost nebo použijte šipku dolů k pohybu dolů seznamem a stiskněte klávesu ENTER.
     • Stiskněte klávesu ALT a podržte stisknutou klávesu písmena podtrženého v názvu nabídky; pak stiskněte klávesu písmena podtrženého v názvu možnosti. Například k otevření nového výkresu stiskněte klávesu ALT a S k otevření nabídky Soubor; pak stiskněte klávesu N k otevření nového výkresu.

Jinou nabídku (například přizpůsobenou) je možné zadat v dialogovém okně Možnosti, na kartě Soubory.

Místní nabídky

Různé místní nabídky můžete zobrazit klepnutím pravým tlačítkem na různé oblasti obrazovky, včetně:

     • V oblasti výkresu s jedním nebo více vybranými objekty
     • V oblasti výkresu bez vybraných objektů
     • V oblasti výkresu během příkazu
     • V textových a příkazových oknech
     • V oblastech a v textu ve víceřádkovém textovém editoru
     • ve funkci DesignCenter
     • Na panelu nebo paletě nástrojů
     • Na kartách modelu nebo rozvržení
     • Na stavovém řádku nebo tlačítkách stavového řádku

Místní nabídky obvykle zahrnují možnosti k:

     • Opakování posledního zadaného příkazu
     • Zrušení aktuálního příkazu
     • Vyjmutí a kopírování do schránky a vložení ze schránky
     • Výběru jiné možnosti příkazu
     • Zobrazení dialogového okna, například Možnosti nebo Vlastní
     • Zrušení posledního zadaného příkazu

Jestliže byl v příkazovém řádku zadán text, klepnutí pravým tlačítkem spustí automaticky text jako příkaz bez zobrazení místní nabídky.

Když stisknete klávesu SHIFT a klepnete pravým tlačítkem myši nebo odpovídajícím tlačítkem jiného polohovacího zařízení, zobrazí se nabídka úchopu v místě kurzoru.

Pomocí příkazu CUSTOMIZE lze přizpůsobit nabídky.

Panely nástrojů

Pomocí tlačítek na panelech nástrojů můžete spustit příkazy, zobrazit dílčí panely nástrojů a zobrazit popisy nástrojů. Můžete zobrazit nebo skrýt, ukotvit panely nástrojů a změnit jejich velikost.

Panely nástrojů obsahují tlačítka, která spouští příkazy. Když pohybujete myší nebo polohovacím zařízením nad tlačítkem panelu nástrojů, popis nástroje zobrazí název tlačítka. Tlačítka s malým trojúhelníkem v pravém dolním rohu jsou dílčí panely nástrojů, které obsahují související příkazy. Podržte stisknuté levé tlačítko myši s kurzorem na ikonou a zobrazí se dílčí panel nástrojů.

Standardní panel nástrojů v horní části oblasti výkresu je zobrazen jako výchozí. Tento panel nástrojů je podobný panelům nástrojů v aplikacích Microsoft® Office. Obsahuje často používané příkazy ZWCADu, například COPY, PAN a ZOOM, a standardní příkazy Microsoft Office, například Nový, Otevřít a Uložit.

ZWCAD po spuštění zobrazuje několik panelů nástrojů:

    • Standardní panel nástrojů
    • Panel nástrojů Styly
    • Panel nástrojů Hladiny
    • Panel nástrojů Vlastnosti
    • Panel nástrojů Kreslit
    • Panel nástrojů Modifikace

Tyto a další panely nástrojů můžete zobrazit a skrýt. Pomocí příkazu CUSTOMIZE můžete také vytvořit vlastní panely nástrojů.

Panel nástrojů může být plovoucí nebo ukotvený. Plovoucí panel nástrojů je umístěn kdekoliv v oblasti výkresu a můžete jej přetáhnout do nového umístění, změnit jeho velikost, nebo jej ukotvit. Ukotvený panel nástrojů je připojen ke kterémukoliv okraji oblasti výkresu. Ukotvený panel nástrojů lze přesunout přetažením do nového umístění ukotvení.

Příkazové okno

Zobrazí příkazy, systémové proměnné, možnosti, zprávy a výzvy. Příkazové okno lze ukotvit a změnit jeho velikost.

Zadání příkazů nebo systémových proměnných

Příkaz nebo systémovou proměnnou můžete zadat pomocí klávesnice. Systémové proměnné jsou nastavení, která řídí, jak pracují jisté příkazy. Některé příkazy také mají zkrácené názvy nazvané aliasy příkazů

Zadaní příkazů na příkazovém řádku

Zadejte celý název příkazu na příkazovém řádku a stiskem klávesy ENTER nebo MEZERA nebo klepnutím pravým tlačítkem polohovacího zařízení spusťte příkaz.

Některé příkazy také mají zkrácené názvy. Například místo zadání kruhu ke spuštění příkazu CIRCLE můžete zadat C. Zkrácené názvy příkazů se nazývají aliasy příkazů. Vlastní aliasy příkazů můžete vytvořit pomocí příkazu CUSTOMIZE.

Určení voleb příkazů

Když zadáte příkazy na příkazovém řádku, ZWCAD zobrazí sadu voleb nebo dialogové okno. Chcete-li vybrat jinou možnost, zadejte písmena zvýrazněná v jedné z voleb v závorkách. Můžete zadat velká nebo malá písmena.

Když například zadáte kruh ve výzvě příkazu, zobrazí se následující výzva:

2Point/3Point/Ttr(tan tan radius)/Arc/Multiple/<Center of circle>:

Můžete zadat středový bod zadáním hodnot souřadnic X, Y nebo klepnutím polohovacím zařízením na obrazovku. Chcete-li vybrat možnost tří bodů (3P), zadejte 3p.

Spuštění příkazů

Chcete-li spustit příkazy, stiskněte klávesu MEZERA nebo ENTER nebo klepněte pravým tlačítkem polohovacího zařízení o zadání názvů příkazů nebo odpovědí na výzvy.

Opakování a zrušení příkazů

Jestliže chcete opakovat příkaz, který jste právě použili, stiskněte klávesu ENTER nebo MEZERA nebo klepněte pravým tlačítkem polohovacího zařízení na výzvu příkazu. Příkaz také můžete opakovat zadáním multiple, mezery a názvu příkazu jako v následujícím příkladu:

Příkaz: multiple circle

Chcete-li zrušit probíhající příkaz, stiskněte klávesu ESC.

Přerušení příkazu jiným příkazem nebo systémovou proměnnou

Mnoho příkazů lze použít transparentně: to znamená, že je lze zadat na příkazový řádek během použití jiného příkazu. Transparentní příkazy často mění nastavení výkresu nebo možnosti zobrazení, například GRID nebo ZOOM.

Chcete-li příkaz použít transparentně, klepněte na jeho tlačítko na panelu nástrojů nebo zadejte apostrof (‚) před zadáním příkazu na jakoukoliv výzvu. Na příkazovém řádku předcházejí dvojité lomené závorky výzvu transparentních příkazů. Po dokončení transparentného příkazu pokračuje původní příkaz. V následujícím příkladu můžete zapnout bodový rastr, nastavit ho na jednotkové intervaly během kresby čáry a pokračovat v kresbě čáry.

Příkaz: čára
Začátek řádku: ‚GRID
Rastr je vypnutý. ON/Snap/Aspect/<Grid spacing (x and y = 10)>:

Pokračování příkazu LINE.

Začátek řádku:

Příkazy, které nevybírají objekty, vytvářejí nové objekty nebo končí relaci výkresu lze běžně použít transparentně. Změny provedené v dialogových oknech, která jste otevřeli transparentně, se neprojeví, dokud není proveden přerušený příkaz. Jestliže resetujete systémovou proměnnou transparentně, neprojeví se nová hodnota, dokud nespustíte následující příkaz.

Zadání systémových proměnných na příkazovém řádku

Systémové proměnné jsou nastavení, která řídí, jak pracují jisté příkazy. Někdy použijete systémovou proměnnou ke změně nastavení. Jindy použijete systémovou proměnnou ke zobrazení aktuálního stavu.

Například systémová proměnná GRIDMODE při změně hodnoty zapne a vypne bodovou mřížku. V tomto případě systémová proměnná GRIDMODE funkčně odpovídá příkazu GRID. DATE je systémová proměnná pouze ke čtení, která uchovává aktuální datum. Tuto hodnotu můžete zobrazit, ale ne změnit.

Nastavení systémové proměnné je možné měnit transparentně, během použití jiného příkazu. Nové hodnoty se však nemusejí projevit, dokud se nedokončí přerušený příkaz.

Úpravy v příkazovém okně

Můžete navigovat a upravovat text v příkazovém okně a upravovat nebo opakovat tak příkazy.

Navigace a úpravy v příkazovém okně

Pomocí standardních kláves dále můžete navigovat a upravovat text v příkazovém okně a upravovat nebo opakovat tak příkazy.

       • ŠIPKA NAHORU, DOLŮ, VLEVO a VPRAVO
       • INS, DEL
       • PAGE UP, PAGE DOWN
       • HOME, END
       • BACKSPACE

Pomocí šipek NAHORU, DOLŮ a klávesy ENTER můžete opakovat kterýkoliv příkaz použitý v aktuální relaci procházením příkazů v příkazovém okně.

Stiskem CTRL+C se implicitně zkopíruje označený text do schránky. Stiskem CTRL+V se vloží text ze schránky do textového nebo příkazového okna.

Jestliže klepnete pravým tlačítkem v příkazovém nebo textovém okně, ZWCAD zobrazí místní nabídku, ze které můžete kopírovat vybraný text nebo celou historii příkazů, vložit text a zobrazit dialogové okno Možnosti příkazového okna.

U většiny příkazů je příkazový řádek se dvěma nebo třemi řádky předchozích výzev dostačující pro zobrazení a úpravy. Chcete-li vidět více než jeden řádek historie příkazů, můžete rolovat historií nebo změnit velikost příkazového okna přetažením jeho okraje nebo stiskem klávesy F12 použít textové okno.

Textové okno je podobné příkazovému oknu, ve kterém můžete zadávat příkazy a zobrazovat výzvy a zprávy. Textové okno zobrazuje kompletní historii příkazů aktuální relace ZWCADu. Pomocí textového okna můžete sledovat výstupy příkazů, například příkazu LIST, který zobrazuje podrobné informace o vybraných objektech.

Stiskněte klávesu SHIFT a tlačítko k označení textu. Chcete-li kopírovat veškerý text v textovém okně do schránky, použijte příkaz COPYHIST.

Ukotvení a změna velikosti příkazového okna

Příkazové okno je implicitně ukotveno. Ukotvené příkazové okno je stejné šířky jako okno ZWCADu.

Svislý rozměr okna můžete změnit přetažením separátoru na horním okraji okna (pokud je ukotveno v dolní části) nebo na dolním okraji okna (když je ukotveno v horní části).

Ukotvení příkazového okna zrušíte jeho přetažením z oblasti ukotvení. Když zrušíte ukotvení okna, bude mít plovoucí okno stejnou velikost jako před zrušením ukotvení. Plovoucí příkazové okno můžete přesunout kamkoliv na obrazovce a změnit jeho šířku a výšku polohovacím zařízením.

Příkazové okno lze ukotvit přetažením, dokud není nad horní nebo dolní oblastí ukotvení okna ZWCADu.

Přepínání mezi dialogovými okny a příkazovým řádkem

Můžete zobrazit výzvy na příkazovém řádku místo použití dialogového okna, nebo přepnout zpět. Tato výzva je vhodná hlavně při použití skriptů.

Některé funkce jsou dostupné na příkazovém řádku i v dialogovém okně. V mnoha případech můžete zadat pomlčku před příkaz k potlačení dialogového okna a zobrazení výzev místo něj.

Například zadání linetype na příkazovém řádku zobrazí správce typu čáry. Zadání -linetype na příkazovém řádku zobrazí ekvivalentní možnosti příkazového řádku. Mezi možnostmi v dialogovém okně a na příkazovém řádku mohou být malé rozdíly.

Systémové proměnné také ovlivní zobrazení dialogových oken:

     • Proměnná ATTDIA určuje, zda příkaz INSERT používá dialogové okno k zadání hodnoty atributu.
     • Příkaz CMDNAMES zobrazí anglický název aktuálně aktivního příkazu a transparentného příkazu.
     • Příkaz EXPERT určuje, zda se zobrazí určitá dialogová okna upozornění.
     • Proměnná FILEDIA určuje zobrazení dialogových oken použitých s příkazy, které načítají soubory a zapisují do nich. Jestliže je například proměnná FILEDIA nastavena na 1, příkaz OPEN zobrazí dialogové okno Otevřít výkres jako. Jestliže je proměnná FILEDIA nastavena na 0, příkaz OPEN zobrazí výzvy na příkazovém řádku. I když je proměnná FILEDIA nastavena na 0, můžete zobrazit dialogové okno souboru zadáním tildy (˜) na první výzvu.

Přizpůsobení prostředí výkresu

V ZWCADu lze mnoho prvků pracovního prostředí přizpůsobit požadavkům uživatele.

Nastavení možností rozhraní

V dialogovém okně Možnosti lze změnit mnoho nastavení, která ovlivní rozhraní ZWCADu a prostředí výkresu.

Nastavení modifikace rozhraní:

     • Automatické ukládání (karta Otevřít a Uložit). Uloží výkres v zadaných časových intervalech. Chcete-li tuto možnost použít, vyberte v dialogovém okně Možnosti na kartě Otevřít a Uložit možnost Automatické ukládání a zadejte interval v minutách.
     • Barva (karta Zobrazit). Určí barvy pozadí použité v rozvržení a kartách modelu a barvu použitou pro výzvy a nitkových křížů.
     • Písmo (karta Zobrazit). Změní písma použitá v okně ZWCADu a textovém okně. Toto nastavení neovlivní text ve výkresu. Vyhledávací cesta (karta Soubory). Nastaví vyhledávací cestu, kterou používá ZWCAD k hledání souborů výkresu, například písem, výkresů, typů čar a šrafovací vzory.
     • Vzhled a témy.

Nastavení velikosti a pozice každého panelu nástrojů nebo okna:

Po spuštění ZWCADu můžete přetažením upevnit nebo uvolnit pozici a velikost každého panelu nástrojů nebo okna. Rozhraní softwaru zahrnuje sloupec, okno pořadí, panel možností „Vlastnosti“, okno „Rychlá kalkulačka“, okno „Centrum návrhu“ a další.

Nastavení pozice panelu nástrojů

Panely nástrojů mohou být plovoucí nebo pevné. Plovoucí panel nástrojů je umístěn v libovolné pozici oblasti výkresu okna ZWCADu, lze jej přetáhnout do nového umístění, změnit jeho velikost nebo jej upevnit. Pevný panel nástrojů se připojí ke kterémukoliv okraji oblasti výkresu, po upevnění nelze změnit jeho velikost. Pevný panel nástrojů lze odebrat přetažením do nové pevné pozice.

Nastavení velikosti a pozice ostatních oken

Při přetažení příkazového okna, panelu možností „Vlastnosti“ nebo okna „Rychlá kalkulačka“ se v rozích a středu oblasti výkresu zobrazí značky. V případě, že nejsou vybrány značky, ale přetažení vybraného okna do zvolené pozice oblasti výkresu, bude okno v plovoucím stavu a uživatelé mohou změnit velikost okna podle aktuálních potřeb. Jestliže klepnete na jednu ze značek při přetažení, bude okno upevněno k horní, dolní, levé nebo pravé části pevné oblasti okna ZWCADu. Velikost okna lze změnit pouze v jednom směru.

Uložení a obnovení profilů

Vytvořit profily pro rozdílné uživatele nebo projekty a sdílet profily lze importem a exportem souborů profilu.

Pokud sdílíte pracovní stanici s jinými uživateli, kteří používají stejné přihlašovací jméno, můžete své možnosti obnovit vytvořením aktuálního profilu. Podobně je možné vytvořit a uložit profily pro různé projekty.

Při výchozím nastavení ZWCAD ukládá aktuální možnosti v profilu pod názvem Výchozí. ZWCAD zobrazí název aktuálního profilu a také název aktuálního výkresu v dialogovém okně Možnosti.

Informace o profilu jsou uloženy v systémovém registru a lze je uložit do textového souboru (soubor ARG). ZWCAD podle potřeby uspořádá důležitá data a zachová změny v registru.

Po uložení profilu lze exportovat nebo importovat soubor ARG do a z různých počítačů. Pokud během relace ZWCADu provedete změny v aktuálním profilu a chcete tyto změny uložit v souboru ARG, je nutné exportovat profil. Při exportu profilu s názvem aktuálního profilu ZWCAD aktualizuje soubor ARG novým nastavením. Nastavení profilu lze aktualizovat opakovaným importem profilu do ZWCADu.

nevitesirady

Go to top