TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Ikonové menu

Hlavným účelom ikonových menu je zobrazenie ikony v prípade, že užívateľ si musí vybrať nejaký grafický symbol. Môžete definovať ikonové menu tak, že doplníte do súboru menu sekciu ***IMAGE.

AutoCAD zobrazí obrázky v skupine po 20 obrázkoch, spolu so zoznamom, ktorý obsahuje názvy snímkov alebo sprievodný text. Ikonové podmenu nemajú obmezenú dĺžku; ak podmenu obsahuje viac než 20 snímkov, AutoCAD zobrazí tlačítka Předchozí a Další, ktoré môže užívateľ použiť pre prechádzanie stránkami snímkov.

Položky ikonových menu

Sekcia Image používa podmenu, ktoré je podobné sekciám Toolbars a Screen. Tak ako v sekcii Pop, je prvý riadok podmenu titulok. Tento titulok je zobrazený v titulku dialógu, ktorý zobrazuje ikony. Každé podmenu by od následujúceho podmenu malo byť oddelené najmenj jedným prázdnym riadkom.

Položky ikonového menu používajú návestie pre definovanie textu, ktorý sa zobrazí v zozname. Za návestím nasleduje makro. Položky ikonového menu nemôžu obsahovať názvy.

Návestie ikonového menu

Návestia v ikonovom menu sa obecne odkazujú na názov súboru snímkov namiesto textového návestia, ktoré sa zobrazí na obrazovke. Názov súboru snímkov, ktorý môže byť buď samostatný snímok, alebo časť knižnice, by sa mal zapísať rovnako ako keď ho zadávate v príkaze _VSLIDE (ZSNÍMEK). Súbor snímku obsahuje obrázok, ktorý sa zobrazí vo výbere. Pomôcka SLIDELIB môže byť použitá k vloženiu snímku do knižnice snímkov.

Návestie položiek ikonového menu sa zobrazí v paneli, ktorý umožňuje zobrazenie až 19 znakov pre návestie. Typicky bývy zobrazený názov snímku; avšak sú dostupné nasledujúce voľby.

[názov_snímku]

Vo výpise sa zobrazí text názov_snímku a ako ikona sa zobrazí snímok názov_snímku.

[názov_snímku,text_návestia]

Vo výpise sa zobrazí text text_návestia a ako ikona sa zobrazí snímok názov_snímku.

[knižnica(názov_snímku)]

Vo výpise sa zobrazí text názov_snímku a ako ikona sa zobrazí snímok názov_snímku z knižnice knižnica.

[knižnica(názov_snímku,text_návestia)]

Vo výpise sa zobrazí text text_návestia a ako ikona sa zobrazí snímok názov_snímku z knižnice knižnica.

[blank]

Ak ako návestie ikony zadáte blank, zobrazí sa oddelovací riadok vo výpise a prázdna ikona.

[ text_návestia]

Ak je prvým znakom návestia medzera, zobrazí sa v zozname text text_návestia a nezobrazí sa žiadna ikona. V tomto prípade môžete použíť príkaz a jednoduché položky (ako je napr. Koniec) bez nutnosti vytvárania snímkov, ktoré obsahujú tieto slová.

Makrá položiek ikonových menu

Makrá ikonových menu môžou vykonávať rovnaké funkcie ako makrá iných menu; nemožno však použiť vlastnosť opakovanie makra. Tieto makrá môžu obsahovať príkazy menu, vrátane príkazov $I=. Tak je možné vytvárať hierarchické ikonové menu, ktoré po výbere ikony v menu zobrazia Ďalšie ikonové menu atď. Pretože zobrazovanie týchto menu je postupné, nie vnorené, neexistuje obmedzenie pri vytváraní a zložitosti týchto menu.

Zobrazenie ikonových menu

Makro príkaz menu $I= adresuje ikonové menu. Pred zobrazením ikonového menu ho musíte najskôr načítať. Nasledujúci syntax načíta ikonové menu.

$I=[skupina_menu.]názov_menu

Makro $I=* zobrazí aktuálne načítané ikonové menu. Napr. nasledujúce makro načíta a zobrazí ikonové menu IKONY_KRIVKA v základnom menu.

$I=ikony_krivka $I=*

Nasledujúci príklad načíta a zobrazí ikonové menu MOJEBLOKY z načítaného čiastočného menu MOJASKUPINA.

$I=mojaskupina.mojebloky $I=*

Poznámka:

Reálny príklad Vám bude fungovať len ak dodržíte nasledujúci konkrétny postup

1. máte vytvorené svoje vlastné MojeMenu.MNU

2. V tomto menu máte definovanú napr skupinu menu (môže byť odlišný názov ako názov súboru MNU !):

***MENUGROUP=MENUSKUSKA

3. Zároveň máte v tomto menu definovanú sekciu:

***IMAGE

**I_SKUSKA

[Ukážkové ikonové menu]

[bl1]^C_-insert bl1

[bl2]^C_-insert bl2

[bl3]^C_-insert bl3

4. Ďalej napríklad chcete definovať nástrojový panel, v ktorom keď stlačíte ikonku - vyvolá Vám nadefinované ikonové menu:

***TOOLBARS

**TB_SKUSKA

TB_SKUSKA     [_Toolbar("SKÚŠKA", _Floating, _Show, 60, 110, 1)]

ID_ZOBRAZ     [_Button("Zobraz ikonové menu", "zim16.bmp", "zim24.bmp")]$I=MENUSKUSKA.I_SKUSKA $I=MENUSKUSKA.*

Príklady ikonových menu

Príklad ukazuje použitie ikonového menu pre rôzne elektronické súčiastky. Položka, ktorá obsahuje textové návestieí slúži pre zobrazenie podmenu, ktorá obsahuje spojovacie súčiastky.

***IMAGE

**ISUCASTI

[Elektronické súčiastky]

[patica]^C_-insert cap

[res]^C_-insert res

[neon]^C_-insert neon

[trioda]^C_-insert triode

[tetroda]^C_-insert tetrode

[ Spojovacie súčiastky]$I=ispoj $I=*

**ISPOJ

[Spojovacie súčiastky]

[matica632]...

Ak chcete toto ikonové menu zobraziť, mali by ste použiť nasledujúce spôsob.

[Elektronické súčiastky]$I=isucasti $I=*

V nasledujúcom príklade sú ikony načítané z knižnice snímkov pmenovanej elib; v zozname sa zobrazí názov snímku.

***IMAGE

**ISUCASTI

[Elektronické súčiastky]

[elib(patica)]^C_-insert cap

[elib(res)]^C_-insert res

[elib(neon)]^C_-insert neon

[elib(trioda)]^C_-insert triode

[elib(tetroda)]^C_-insert tetrode

Ak sa zobrazujú súbory snímkov z rovnakej knižnice, zostáva súbor knižnice otvorený. Tým sa skracuje doba potrebná pre zobrazenie ikonového menu.

Príprava snímkov pre ikonové menu

Ako ikonu môžete použiť akýkoľvek snímok, ktorý vytvára AutoCAD. Optimálne použitie ikonových menu vyžaduje opatrný prístup pri vytváraní snímkov, ktoré budú slúžiť ako ikony v ikonových menu. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

-     Zachovávajte jednoduchosť. Pri zobrazení ikonového menu musí uživateľ čakať, než sa vykreslia všetky ikony. Ak v ponuke zobrazujete zložité symboly, vytvorte radšej ich zjednodušenú podobu než úplné zobrazenie. Ikona by mala byť čo najjednoduhšia, ale pritom rozoznateľná.

               

-     Vyplňte panel. Veľkosť obrazovky je obmedzená a obrázky sa objavujú len v malej časti obrazovky. Pri vytváraní snímku si overte, že ikona vypĺňa celú obrazovku, ešte predtým, než použijete príkaz _MSLIDE (VSNÍMEK). Ak je obrázok široký a krátky alebo dlhý a tenký, mali by ste ho vycentrovať pomocou príkazu PP.

Ikony sa zobrazujú s pomerom strán 3:2 (3 jednotky na šírku x 2 jednotky na dĺžku). Ak má vaša obrazovka iný pomer strán, je obtiažne vytvoriť obrázok, ktorý bude v menu správne vycentrovaný. Ak pracujete s volnými výrezmi, ktoré majú pomer strán 3 ku 2, môžete tak umiestniť obrázok rovnako ako pri zobrazení v ikonovom menu.

-     Vyplnené oblasti ako sú široké krivky, stopy a dosky sú zobrazené v ikone, len ak bol použitý príkaz _-SHADE (–STÍN). V opačnom prípade sa zobrazia len ich obrysové čiary.

      Nezapomínajte na hlavný účel ikoniek. Pri používaní symbolov majte na pamäti ich jednoduchosť. Ikony sa používajú predovšetkým pre výber grafických symbolov.

Obrazovkové menu

Sekcia obrazovkového menu riadi oblasť obrazovkového menu. Implicitne je obrazovková menu vypnuté. Môžete ho zapnúť pomocou voľby Zobrazit obrazovkové menu v kresliacom okne AutoCADu na karte Zobrazení v dialógu Nastavení.

Návestie sekcie ***SCREEN predstavuje začiatok obrazovkového menu AutoCADu. Návestie sekcií, ktoré budeme používať, budú začínať raťazcom **S. Jednoduché a výstižné pomenovanie vám uľahčí ďalšiu prácu, keď sa na podmenu bude odkazovať mnoho ďalších podmenu.

Je však málo pravdepodobné, že túto časť menu budete vytvárať, pretože pri používaní nástrojových panelov a roletového menu nemá praktický význam a je to tak trocha pozostatok z minulosti.

nevitesirady

Go to top