ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

1.3. Nový výkres

Otvorenie nového výkresu je podmienené výberom šablóny. Šablóna výkresu je súbor s koncovkou dwt v ktorom si užívateľ môže nastaviť požadované parametre výkresu, šablóna definuje užívateľov štandardný výkres. Jedná sa najmä o prednastavenie názvov hladín, kótovacích štýlov, jednotiek a medze výkresu.


Nastavenie základných parametrov štandardného výkresu

Počiatočné nastavenie štandardného výkresu môžeme nastaviť po štarte programu ZWCAD v okne Při startu pomocou sprievodcu obr. 1-3-1,2,3,4. Možnosť spustiť sprievodcu nastavením štandardného výkresu, alebo použiť štandardnú šablónu /zwcadiso.dwt/ je k dispozícii vždy po otvorení nového výkresu.


obr. 1-3-1

obr. 1-3-2

obr. 1-3-3

obr. 1-3-4


Nastavenie rozšírených parametrov štandardného výkresu

ZWCAD obsahuje niekoľko súborov výkresových šablón vrátane šablón, ktoré vyhovujú normám ANSI, DIN a ISO. Súbor výkresovej šablóny /štandardný výkres/ obsahuje preddefinované nastavenia, normy a definície, ktoré spĺňajú používané normy a požiadavky. Súbor zwcad.dwt je štandardná šablóna, z ktorej budeme vychádzať pri vytváraní štandardného výkresu vzor-M50.dwt. Štandardný výkres vzor-M50.dwt obsahuje definované nastavenia a základné prvky výkresu:
 • Kresliace jednotky a presnosť /Menu - Formát - Jednotky.../
 • Krok, raster, uchopenie objektov, polárne trasovanie /Menu - Nástroje - Nastavení kreslení.../
 • Hladiny /Menu - Formát - Hladina.../
 • Kótovacie štýly /Menu - Formát - Kótovací styl.../
 • Štýly textu /Menu - Formát - Písmo.../
 • Typy a hrúbky čiar /Menu - Formát - Typ čáry.../
 • Štýly vykresľovania
 • Rohové razítko, rámčeky, logá

Súbor výkresovej šablóny vytvoríme uložením výkresu s príponou dwt.


Príklad 1

Archivácia a obnovenie užívateľských nastavení programu ZWCAD.

Vo väčšine prípadov neuváženej zmeny nastavenia parametrov štandardného výkresu a štandardného prostredia nie je efektívne preinštalovať program, ale načítať uložené súbory z archívu. Postup pri archivácii a obnovení užívateľských nastavení programu ZWCAD si ukážeme pri riešení nasledovných úloh:

1. Uložte aktuálne nastavenie parametrov štandardného výkresu a štandardného prostredia do archívu.
2. Obnovte aktuálne nastavenia parametrov štandardného výkresu a štandardného prostredia nastaveniami z archívu moja_sablona.dwt a moj_profil.arg.

1. Uloženie štandardného výkresu:  
/Menu - Súbor - Uložit jako...- Soubor šablony výkresu (dwt) moja_sablona.dwt/

 • Uložit do: Môj archív
 • Uložit jako: Soubor šablony výkresu (dwt)
 • Název: moja_sablona.dwt
 • Tlačidlom Uložit uložte súbor do archívu 

Uloženie štandardného prostredia - profilu:
/Menu - Nástroje - Možnosti...- karta Profily, tlačidlo Exportovat...- moj_profil.arg/

 • Uložit do: Môj archív
 • Název: moj_profil.arg
 • Uložit jako: *.arg
 • Tlačidlom Uložit uložte súbor do archívu.

2. Otvorenie nového výkresu použitím šablony:
/Menu - Soubor - Nový...- Použít šablonu - moja_sablona.dwt/

 • Oblast hledání: Môj archív
 • Název: moja_sablona.dwt
 • Soubory: *.dwt
 • Tlačidlom Otevřít načítajte súbor  z archívu.

Obnova nastavenia stránky zo šablony:
/Menu - Vložit - Rozvržení - Rozvržení ze šabnony...- moja_sablona.dwt/

Obnova nastavenia štandardného prostredia:
/Menu - Nástroje - Možnosti...- karta Profily, tlačidlo Importovat...- moj_profil.arg/

 • Oblast hledání: Môj archív
 • Název: moj_profil.arg
 • Soubory: *.arg
 • Tlačidlom Otevřít načítajte súbor z archívu.

Po načítaní súborov moja_sablona.dwt a moj_profil.arg z archívu sú nastavenia štandardného výkresu a štandardného prostredia obnovené.


 Naštudujte

Práce v ZwCADu str.18-23
Základní informace


Zadanie úlohy

 1. Preštudujte si parametre nastavení Menu - Formát - / Hladina..., Kótovací styl..., Jednotky..., Meze výkresu /.
 2. Nastavte užívateľské parametre výkresu tak, aby spĺňali normy pre konštrukciu v staviteľstve.
 3. Uložte výkres ako šablónu - štandardný výkres s koncovkou dwt.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve